Czy myślenie krytyczne potrzebne jest w polskiej szkole?

Zdecydowanie tak.

Doszliśmy do „ściany”, do momentu, gdzie jest już więcej strat niż korzyści, gdzie praktycznie nikt (oprócz rządzących) nie chce pracować i uczyć się w takich warunkach. Trzeba już odejść od odtwórczej pracy (karty pracy, „kserówki”, testy), które niczego nie uczą. Trzeba w końcu otworzyć lekcje na myślenie, na kwestionowanie, samodzielne dochodzenie do prawdy. Polska szkoła powinna przede wszystkim rozwijać kompetencje, bo to dzięki nim, a nie samej wiedzy, można odnieść sukces w dorosłym życiu. Polska szkoła powinna się zatrzymać, bo to co robi do tej pory jest nieskuteczne.  Nauczanie tylko wiedzy jest nikomu nie potrzebne, nie pomoże naszym dzieciom przetrwać w tak szybko zmieniającym się świecie.

Myślenie krytyczne jest dziś po prostu niezbędne w polskiej szkole, bo daje nadzieję, że polska szkoła się zmieni. Przestanie być szkołą systemową (pruską), przestanie traktować ucznia jak przedmiot, a zacznie jako podmiot. W myśleniu krytycznym kluczowe jest stworzenie warunków do uczenia się. Trzeba rozpocząć od zachęty – intrygujący temat, ciekawe narzędzia, zaciekawienie ucznia – to konieczny początek lekcji. A potem dać przestrzeń, wolność i autonomię, jasno określić cele, kryteria sukcesu i przekazać narzędzia myślowe dla uczniów., aby już dalej uczniowie mogli pracować samodzielnie. Nauczyciel wycofuje się, staje się moderatorem, towarzyszem, przewodnikiem.

Myślenie krytyczne to najpierw rozwój nauczyciela. Zmiana podejścia, zmiana przekonań, zmiana metod pracy. A te zmiany spowodują w niedalekiej przyszłości zmiany, rozwój ucznia – przekazanie mu narzędzi, rutyn myślenia krytycznego otwiera go na samodzielne myślenie, pracę, odpowiedzialność.

Dzieci, w takiej kulturze pracy zaczynają mówić, otwierają się. Szybko dowiadują się, ze tu nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, a błąd jest traktowany jako szansa na rozwój. To są bezpieczne warunki do uczenia się i dzieci szybko widzą tą zmianę. Już po kilku tygodniach uczniowie zaczynają odważnie mówić swoje myśli, interpretacje, hipotezy bo czują się bezpieczniej, nikt ich za to nie będzie oceniał.

Myślenie krytyczne jest dla każdego ucznia – od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i średnią, aż po studia wyższe. Cały czas możemy rozwijać, kształtować myślenie naszych uczniów, wyposażać je w narzędzia, dzięki którym będę mogli rozwiązywać problemy, podejmować trudne ale przemyślane dobrze, decyzje.

Tak myślący absolwent stanie się pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa, który będzie tworzył społeczeństwo obywatelskiej.

Zobacz co mówią o zastosowaniu myślenia krytycznego w polskiej szkole nasi praktycy, trenerzy myślenia krytycznego

Dołącz do naszej społeczności, rozpocznij cudowną przygodę z myśleniem krytycznym, razem zmieniamy polską edukację!