Czy myślenie krytyczne sprawdza się w edukacji hybrydowej?

Oczywiście, że tak 😊

Ale zacznijmy najpierw od wytłumaczenia co mamy na myśli, gdy mówimy „rutyny”

Rutyna – to sekwencja szczegółowo przemyślanych działań mających na celu osiągnięcie określonego rezultatu w sposób efektywny i produktywny. To ustalony kodeks postępowania (myślenia) w grupie i radzenia sobie z konkretnymi problemami, wydarzeniami oraz sytuacjami, które chcemy przenalizować. Rutyna reprezentuje zestaw wspólnych praktyk, które stanowią sposób działania grupy. Stanowią infrastrukturę klasy, kierującą większością działań, które się tam odbywają. Rutyny – niezależnie od tego, czy dotyczą zarządzania, partycypacji, dyskusji/rozmowy, instrukcji, uczenia się czy myślenia – pomagają zminimalizować zamieszanie, zmniejszają niepewność i kierują aktywność na znane ścieżki. Docelowo rutyny stają się wzorcami postępowania zarówno dla jednostek, jak i grupy. Szczególne znaczenie w grupach uczących się ma obecność rutyn myślowych i uczenia się, które pomagają ukierunkowywać, moderować i wzmacniać uczenie się i myślenie.

Rutyny i narzędzia myślenia krytycznego poprzez swój wizualny charakter są uniwersalne – stosujemy je w edukacji stacjonarnej, jaki zdalnej. Każdy uczeń, widząc je, wie dokładnie co ma zrobić.

Dzięki temu łatwiej jest dzieciom od razu przystąpić do aktywności, nawet gdy jest to tylko na Teamsach. Dzieci pracują zespołowo, w pokojach – mając konkretne narzędzie do zastosowania (wypełnienia) wiedzą co i jak mają zrobić. A to powoduje ich aktywność, zaangażowanie, a także radość z działania i myślenia.

Proces edukacyjny przebiega praktycznie tak samo jak w edukacji stacjonarnej:

  1. Dzieci pracują z treścią – tekst, filmik, itp.
  2. Otrzymują rutyny, którymi mają przetworzyć tę informację, pokazać swoją interpretacje, zrozumienie, postawić otwierające pytania
  3. Nauczyciel widzi cały czas myślenie dzieci – może na bieżąco reagować
  4. Uczniowie prezentują swoje przemyślenia na forum publicznym
  5. Następuje wspólna analiza, wyciąganie wniosków, zrozumienie omawianego tematu, treści
  6. Nauczyciel, dzięki innym rutynom, zamyka lekcje upewniając się że dzieci zrozumiały, wiedzą, co zabierają ze sobą, wskazują kluczowe dla nich momenty, treści, które pomogły w zrozumieniu całości

W takich warunkach uczniowie nie boją się kwestionować, pytać, wątpić – wiedzą, ze nauczyciel nie ocenia, że każda wypowiedź wnosi coś dla całego zespołu, że razem tworzą wiedzę w klasie.

Gdy lekcja zdalna służy tylko przekazaniu wiedzy (wykład nauczyciela), to uczniowie naturalnie wyłączają się z lekcji po zaledwie kilku minutach. Mając rutyny możemy ich cały czas angażować w proces, przekazać im współodpowiedzialność za to jak wygląda lekcja, jak się rozwija, co zrobić, aby ją uatrakcyjnić.

Dzięki temu, ze są cały czas zaangażowane, to jest ogromna szansa, że zrozumieją, a co za tym idzie, zapamiętają treści lekcyjne dużo lepiej niż podczas biernego odbioru.

Dla nauczyciela nie ma praktycznie znaczenia w jakim trybie pracuje – rutyny i narzędzia MK pomagają tak samo w edukacji stacjonarnej i zdalnej. Największymi beneficjentami są uczniowie.

Zobacz co mówią o zastosowaniu rutyn i narzędzi w edukacji hybrydowej nasi praktycy, trenerzy myślenia krytycznego

Dołącz do naszej społeczności, rozpocznij cudowną przygodę z myśleniem krytycznym, zadbaj o swój dobrostan!