Dla Dyrektorów – czy myślenie krytyczne może być strategią rozwoju szkoły na lata?

Wizja szkoły. W Polsce był czas, że każdy dyrektor szkoły miał obowiązek sporządzania wizji i misji szkoły. Zdecydowana większość z nich…wylądowała w szafie i została potraktowana jak każdy inny dokument, który szkoła powinna mieć na wypadek jakiejś kontroli.

Ta prawdziwa wizja szkoły, to świadomy kierunek do którego szkoła chce zmierzać – jaką kulturę chcemy mieć za np. 5 lat? Czego chcemy nauczać, co chcemy rozwijać? Prostym wskaźnikiem czy szkoła ma swoją wizję jest odpowiedź na pytanie – „jakiego absolwenta wypuszczacie na dalszy etap edukacji, do dorosłego życia?”. Czy każdy dyrektor, nauczyciel w szkole potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Jeśli nie, to oznacza, że szkoła nie ma wizji, albo nie jest ona znana wykonawcom – taki sam, negatywny efekt.

Myślenie krytyczne coraz częściej brane jest przez dyrektorów szkół, jako kluczowy element wizji szkoły na najbliższe 5 lat. Dlaczego? Bo myślenie krytyczne determinuje konkretne zmiany:

– nowa rola nauczyciela – w kierunku moderatora, towarzysza

– nowa rola ucznia – przejęcie odpowiedzialności za swoje uczenie się

– kultura myślenia w szkole – głównym celem każdej lekcji jest myślenie uczniów, a nie ładowanie do ich głów jeszcze większej ilości wiedzy

– rozwój kompetencji w pierwszej kolejności, bo to one decydują później głównie o sukcesach młodego człowieka w dorosłym życiu

– zmiana relacji międzyludzkich. W szkole z myśleniem krytycznym zmieniają się również relacje – w administracji, pomiędzy nauczycielami, pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Zmienia się język, patrzenie na każdy aspekt życia szkolnego

Jeśli dyrektorzy przyjmą myślenie krytyczne jako wizję dla swojej szkoły, to zmiany będą ewolucyjne a nie rewolucyjne. To jest proces rozłożony na kilka lat i przebiega bardzo bezpiecznie.

Dyrektorzy nie mogą być jednak tylko decydentami i zlecić wdrożenie takiej nowej wizji swoim nauczycielom. To dyrektor powinien być pierwszą osobą w organizacji, który zmienia swój sposób myślenia – patrzenia, oceniania, komunikacji, refleksji, działań. A dopiero potem przenosić to w dół swojej organizacji.

Wdrożenie myślenia krytycznego jest kluczem do sukcesu, praktycznie każdej placówki. Jednak jest to droga związana ze zmianami, z przeobrażeniami, z rozwojem – teoretycznie jest dla każdego, ale nie wszyscy są na to gotowi, bo będzie trzeba zmierzyć się ze swoimi schematami myślowymi, uprzedzeniami, stereotypami, przekonaniami. Będzie trzeba je po prostu zmienić.

Kultura myślenia krytycznego w szkole oznacza więcej autonomii, więcej wolności. Począwszy od nauczycieli, którzy otrzymują więcej swobody, zaufania, współodpowiedzialności za swoją pracę. Takie podejście przenoszą potem na dzieci – dają im warunki samodzielnego, pełnego przygody, uczenia się.

Edukacja, to proces, który w ostatnich 20 latach bardzo się zmienił, rozwinął – dziś wiemy już dużo więcej o pracy, potrzebach mózgu, o uczeniu się, o motywacji. Przestańmy kurczowo trzymać się metod z poprzedniego wieku, które dziś wyrządzają więcej krzywdy niż pożytku naszym dzieciom.

Myślenie krytyczne daje liderowi szkoły ogrom możliwości rozwoju, daje gwarancje pozytywnym zmianom w szkole, daje gwarancje podnoszenia jakości na wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły przez długie lata. Dlaczego? Ponieważ zaczynamy myśleć, wszyscy – czym zaś więcej myślenia i współodpowiedzialności, tym lepsza jakość, rozwój, spełnienie.

Zobacz wypowiedzi naszych praktyków, trenerów myślenia krytycznego

Dołącz do naszej społeczności, oprzyj nową wizję dla swojej szkoły o myślenie krytyczne!