MIT #7 „DO ROZWIJANIA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO KONIECZNE SĄ PREDYSPOZYCJE I SZEROKA WIEDZA FILOZOFICZNA”

MYŚLENIA KRYTYCZNEGO NIE DA SIĘ ZASTOSOWAĆ NA J.POLSKIM / MATEMATYCE / BIOLOGII ITP.

To kolejny, bardzo powszechny mit na temat rozwijania myślenia krytycznego. Duża część osób, która wie, że myślenie krytyczne jest połączone z filozofią od razu niepokoi się, że wdrożenie MK w swojej klasie będzie wiązało się z koniecznością zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu filozofii czy etyki – obawiają się, że ich obowiązkiem w pierwszej kolejności jest zdobycie uprawnień z tego przedmiotu.


Spieszę wyjaśnić, że nie muszą Państwo zaznajamiać się z żadnymi pracami Sokratesa, Platona ani nowożytnych myślicieli i filozofów epoki renesansu czy oświecenia. Pomimo ogromnej wartości takich pism, nie mają one praktycznie żadnego zastosowania na lekcjach geografii, chemii czy WOS. Od kilkudziesięciu lat tworzone są narzędzia i rutyny krytycznego myślenia, które – choć nie wiążą się z tymi myślicielami – rozwijają w pełni postawy osoby myślącej krytycznie.


Dziś postawy myślenia krytycznego, takie jak: przetwarzanie informacji, odróżnianie faktów od opinii, kwestionowanie, tworzenie hipotez i ich sprawdzanie, tworzenie związków przyczynowo-skutkowych, rozwiązywanie problemów, związane są bezpośrednio z realiami, w jakich żyjemy – zalewającymi nas informacjami, fake newsami, manipulacjami, itp.

Podsumowaniem pierwszej części niech będzie poniższe porównanie:

RÓŻNICA MIĘDZY FILOZOFIĄ A NARZĘDZIAMI MYŚLOWYMI

FILOZOFIA
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
  • Bardzo duży poziom ogólności
  • Dla bardzo świadomego nauczyciela -filozof, etyk
  • Dla świadomej młodzieży, która potrafi prowadzić dyskusję
  • Celem jest wzrost samoświadomości, rozumienie sensu życia, świata
NARZĘDZIA
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
  • Konkretne, użytkowe
  • Dla każdego nauczyciela przedmiotowego
  • Od najmłodszego dziecka, dla każdego ucznia
  • Celem jest lepsze zrozumienie treści przedmiotowych, rozwijanie postaw myślenia krytycznego