Kiedy tracenie może być sztuką?

Materiał: Wiersz Elizabeth Bishop Ta jedna sztuka Film krótkometrażowy Lost property Postawy MK: przetwarzasz informacje tworzysz logiczne powiązania rozpoznajesz swoje i innych emocje, potrzeby Rutyny MK: Most Widzę, myślę, zastanawiam się 5xdlaczego Bubble Double Lekcję w 8 klasie rozpoczęliśmy od stworzenia mostu do wyrazu strata. Niektóre rozwiązania: Słowa: smutek, śmierć, pieniądze, bliscy, okazje, żal, żałoba Pytania: Czy jesteśmy w stanie …

Continue Reading

MIT #10 „MYŚLENIE KRYTYCZNE JEST BARDZO WYMAGAJĄCE, BURZY DOTYCHCZASOWE METODY „

MYŚLENIE KRYTYCZNE JEST BARDZO WYMAGAJĄCE, BURZY DOTYCHCZASOWE METODY To już ostatni mit, którym zajmę się w tym opracowaniu. Znów mamy tu do czynienia z przekonaniami wynikającymi z wieloletnich doświadczeń nauczycieli związanych z codzienną pracą, realizacją projektów, wdrażaniem nowych metod. Dość często, gdy wprowadza się jakąś zmianę, nowy program czy metodę, mówi się wprost, że to, co nauczyciele robili do tej …

Continue Reading