Kiedy tracenie może być sztuką?

Materiał:

  • Wiersz Elizabeth Bishop Ta jedna sztuka
  • Film krótkometrażowy Lost property

Postawy MK:

  1. przetwarzasz informacje
  2. tworzysz logiczne powiązania
  3. rozpoznajesz swoje i innych emocje, potrzeby

Rutyny MK:

  • Most
  • Widzę, myślę, zastanawiam się
  • 5xdlaczego
  • Bubble Double

Lekcję w 8 klasie rozpoczęliśmy od stworzenia mostu do wyrazu strata.

Niektóre rozwiązania:

Słowa: smutek, śmierć, pieniądze, bliscy, okazje, żal, żałoba

Pytania: Czy jesteśmy w stanie określić, kiedy coś tracimy? Jak strata wpływa na człowieka?

Co czuje osoba, która straciła kogoś/coś? Czy strata może nas wzmocnić? Czy zawsze traci się na zawsze?

Porównania: Utrata jest jak nieszczęście. Strata jest jak czarna dziura, z której nie da się utraconych osób/przedmiotów przywrócić. Strata jest jak jajko.

Następnie uczennice i uczniowie chwilę zastanawiali się nad pytaniami, które usłyszeli przy dzieleniu się swoimi MOSTAMI i dzielili się swoimi refleksjami.

Po tym 8 klasa poszukała lektur obowiązkowych (ach, ten egzamin ;)), w których podejmowany jest temat straty. Później rozszerzyliśmy to o różne teksty kultury. Jedna z uczennic podzieliła się wnioskiem, że w większości tekstów mamy do czynienia z tematem straty. Ta wypowiedź okazała się punktem wyjścia do rutyny 5xdlaczego: Dlaczego w większości tekstów literackich twórcy podejmują temat straty?

Okazało się, że jest to doświadczenie dotykające każdego z nas.

Po tych ćwiczeniach rozgrzewających myślenie przyszedł czas na zapoznanie się z (nie)łatwym wierszem E. Bishop.

Podczas cichego odczytania wiersza uczennice i uczniowie mieli podkreślać frapujące lub intrygujące ich fragmenty oraz zapisywać pytania. Po tym zadaniu odczytaliśmy wiersz na głos i rozwikłaliśmy go krok po kroku. Pomocne okazały się podkreślenia i pytania.

Następnie obejrzeliśmy film krótkometrażowy Lost Property. Zadaniem uczniów i uczennic było wykonanie analizy tekstu kultury za pomocą rutyny Widzę, myślę, zastanawiam się.

Po omówieniu zadania zastanowiliśmy się, w jaki sposób tu został podjęty temat straty. 

Na koniec wykonaliśmy porównanie omawianych na zajęciach dwóch tekstów kultury za pomocą Bubble Double.

Uczennice i uczniowie chętnie podejmowali wysiłek analizy tekstów kultury. Dzielili się ze mną refleksjami na temat rozstań, strat oraz starości (temat pojawił się przy omawianiu filmu).

To były zajęcia o trudnej tematyce, ale zaangażowały młodych ludzi, a mnie sprawiły radość.