Części- Ludzie- Oddziaływanie

Rutyna Myślenia Krytycznego, która spowodowała u mnie wiele refleksji, myślę o refleksjach w kontekście pracy dyrektora szkoły. Otóż, nieodłączną częścią społeczności szkolnej jest Rada Pedagogiczna, którą tworzy zbiór osobowości, ludzi o różnych” barwach”, przekonaniach, wartościach, wyobrażeniach o tym, jak ma wyglądać edukacja? To grupa osób, która z pewnością nie myśli podobnie. Zespół indywidualności, bogactwo zasobów ludzkich. Jeśli lider, dyrektor nie …

Czytaj całość...