Części- Ludzie- Oddziaływanie

Rutyna Myślenia Krytycznego, która spowodowała u mnie wiele refleksji, myślę o refleksjach w kontekście pracy dyrektora szkoły.

Otóż, nieodłączną częścią społeczności szkolnej jest Rada Pedagogiczna, którą tworzy zbiór osobowości, ludzi o różnych” barwach”, przekonaniach, wartościach, wyobrażeniach o tym, jak ma wyglądać edukacja? To grupa osób, która z pewnością nie myśli podobnie. Zespół indywidualności, bogactwo zasobów ludzkich.
Jeśli lider, dyrektor nie dostrzega różnic, innych poglądów, jeśli nauczyciele nie mogą wypowiadać się zgodnie ze swoimi przekonaniami, jednym słowem: szczerze, to, uważam, że nie stanowią wówczas części społeczności. Tam, gdzie jest brak otwartości nie istnieje radość współtworzenia, ludzie nie chcą dzielić się swoimi umiejętnościami, wiedzą, talentami. Myślę, że jak każdy dorosły lubię decydować o sobie, podporządkowywanie się czyimś regułom, takim, które są sprzeczne z moimi wartościami stanowi nie lada wyzwanie. Warto pochylić się nad relacjami, sprawdzić, czy przypadkiem nie powoduję swoim działaniem, że ktoś jest ograniczany, że nieświadomie podporządkowuje się moim decyzjom. Jeśli tak właśnie jest, to ukradkiem wkrada się zniechęcenie, pojawia się brak motywacji i autentyzmu.

Częścią Rady Pedagogicznej jest dyrektor, człowiek, który bardzo silnie oddziałuje na styl, na sposób pracy, na wprowadzane zmiany. Jeśli jest otwarty na opinie nauczycieli, jeśli pozwala na swobodne wyrażanie opinii, na to by zachować swoją indywidualność jest szansa, że nauczyciele będą czerpać pewnego rodzaju przyjemność z pracy, będą innowacyjni, zaangażowani i zainteresowani rozwojem.

Pozdrawiam, Agnieszka Pilch