szkolenia z myslenia krytycznego

Czy warto stawiać na szkolenia z myślenia krytycznego?

Pojęcie myślenia krytycznego jest coraz bardziej popularne, a wszelkie szkolenia z zakresu jego rozumowania stają się niezwykle rozchwytywane. Główną ideą i założeniem myślenia krytycznego jest to, aby zacząć myśleć – jak myśleć. Wydaje się to zbyt skomplikowane? Być może na początku, jednak bardzo szybko można przekonać się o tym, że myślenie krytyczne to istotny element naszego funkcjonowania, zarówno pod względem rozwoju osobistego, jak również i zawodowego. Poprzez szkolenia z myślenia krytycznego można przede wszystkim skupić się w pełni na sobie i stworzyć niejako nowy obraz siebie. Podczas szkoleń z myślenia krytycznego masz możliwość przede wszystkim doświadczenia, praktykowania myślenia dzięki konkretnym rutynom i narzędziom krytycznego myślenia, których istnieje już ponad 100. Nie da się nauczyć myślenia krytycznego poprzez oglądanie webinaru, przeczytanie książki, czy objerzenie kursu online – to trzeba doświadczyć, sprawdzić swoje myślenie, zobaczyć w jakie pułapki się wpada, jak trudne jest to na początku. Bo jest to po prostu innych schemat myślenia, działania – taki, którego nikt nas wcześniej nie nauczył. To wszystko wpływa na nasz rozwój.

Głęboki rozwój jest bardzo potrzebny, aby przede wszystkim, być świadomym i szczęśliwym człowiekiem i dopóki tego nie zrozumiemy, trudno będzie nam żyć, będąc spełnionymi i zadowolonymi z siebie ludźmi. Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto stawiać na szkolenia z myślenia krytycznego, jesteśmy przekonani o tym, że jak najbardziej tak!

Czym tak naprawdę jest myślenie krytyczne?

W gruncie rzeczy niezwykle trudno jest zdefiniować to pojęcie i określić dokładnie, czym takie myślenie krytyczne jest. Istnieje kilkadziesiąt definicji myślenia krytycznego. To rodzaj myślenia „tu i teraz”, które to jest przede wszystkim ukierunkowane na określony cel – pełne zrozumienie przychodzącej do nas informacji . Poprzez taką formę myślenia, można dokonać rzetelnej i co ważne, realistycznej oceny najważniejszych aspektów na płaszczyźnie aktywności intelektualnej ludzi.

Do czego prowadzi w konsekwencji umiejętność myślenia krytycznego? Poprzez szkolenia z tego zakresu, każdy, kto zrozumie pojęcie i ideę tego działania, będzie przede wszystkim:

 • potrafił umiejętnie oceniać przeciwstawne argumenty, jak również i postawione dowody
 • potrafił rozpoznawać stanowiska, rozumieć wnioski, jak również i stawiane argumenty
 • potrafił odpowiednio wykorzystywać konkretne techniki i zidentyfikować manipulacje które mogą się pojawić w prowadzonym wywodzie
 • potrafił w sposób logiczny i wnikliwy dyskutować na podejmowane tematy
 • potrafił tak rozmawiać, aby każdy swój punkt widzenia przedstawiać jasno, zrozumiale i co istotne, przemyślanie
 • potrafi dostrzec i uszanować inne punkty widzenia

Dla kogo skierowane są szkolenia z myślenia krytycznego?

W gruncie rzeczy takie szkolenia e – learningowe z myślenia krytycznego skierowane są dla każdego, kto chce zdobyć umiejętność prawidłowego nawiązywania relacji, kto pragnie mówić logicznie, kto nie chce bać się wyrażać swojego zdania. Już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci krytycznego myślenia, sami też wciąż się w tym doskonaląc. Czy każdy jest się w stanie tego nauczyć? Tak, jednak istotne są tutaj odpowiednie cechy, jak na przykład otwartość umysłu, elastyczność czy wytrwałość. Ważną rzeczą jest także pracowitość nad własną osobą, skupienie się na określonych działaniach, jak również i rozsądne podejście do wszelkich podjętych działań, inicjatyw i myśli. Każdy, kto chce zacząć myśleć krytycznie, musi przede wszystkim chcieć się otworzyć na wszystko to, co nowe – na alternatywne poglądy, na akceptowalne kwestie i na ciągłą naukę nad swoją osobą.

Najważniejsze kwestie myślenia krytycznego

Aby myśleć krytycznie, trzeba przede wszystkim skupić się na podstawowych elementach, które razem się na to składają. Czym więc to jest? Na pewno do tych najbardziej istotnych elementów, zaliczyć można:

 • otwartość i chęć ciągłej nauki – ciągłe zdobywanie wiedzy praktykowanie myślenia krytycznego jest niezwykle ważnym elementem, o jakim każdy z nas powinien pamiętać.
 • zadawanie pytań i nazywanie problemów – pytając i nazywając problemy –  dociekamy, analizujemy, zdobywamy wiedzę.
 • decydowanie się na intelektualne ryzyko – tutaj nie ma utartych i znanych schematów, ale jest odkrywanie nowego i nieznanego. Tutaj nie ma obawy przed porażką, ale chęć stawienia jej czoła
 • ciekawość świata i ludzi – tylko i wyłącznie ciekawość jest podstawą, by poznawać świat, by być szczęśliwym i spełnionym
 • niezależne i współzależne myślenie – ważne jest to, co myślimy my sami, ale istotne jest także to, by myśleć wspólnie z innymi

Poprzez szkolenia z myślenia krytycznego, wszystkiego krok po kroku można się nauczyć i zdobywając wiedzę teoretyczną, dalej wykorzystywać ją w praktyce. Nie można bać się, nie można stać w miejscu. Trzeba się rozwijać, wciąż uczyć poznawać i chcieć. Myśl – jak myśleć jest przewodnią kwestią myślenia krytycznego.