EDUKACJA TO RELACJA

Ostatnie dwa lata w edukacji uświadomiły nam bardzo mocno co tak naprawdę jest ważne, przewartościowały nasze priorytety, jak papierek lakmusowy pokazały czego bardzo brakuje polskiej edukacji – prawdziwej, głębokiej relacji.

Słowo „relacja” stało się jednym z najczęściej powtarzanych, odmienianym przez wszystkie przypadki. Czym, zatem jest relacja? Co składa się na dobrą relację?

Oto filary dobrej relacji, które my uważamy za najbardziej kluczowe i do budowania, których zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów w naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia:

  • Otwarta i zrozumiała komunikacja
   • Aktywne słuchanie
   • Mówienie ze swojej perspektywy
   • Jasność i klarowność komunikatów
   • Zrozumienie zamiast oceniania, osądzania
 • Znajomość potrzeb i emocji (swoich i innych osób)
 • Szczerość i bycie sobą
 • Empatia oraz szczere wyrażanie zainteresowania i troski o drugą osobę
 • Dobro wspólne i współodpowiedzialność
 • Umiejętność stawiania granic i szanowania granic innych
 • Uświadomienie sobie, że każdy ma inne uwarunkowania

 

Wierzymy, że dobra relacja w edukacji musi być wielowymiarowa, nie polega jedynie na relacji nauczyciel-uczeń. Dla nas istotne są wszystkie części „systemu” – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Z tego właśnie powodu zachęcamy do włączania w nasz proces wdrażania myślenia krytycznego wszystkich, którzy zaangażowani są w edukację. Dyrektorzy ze Szkół Uczących Myślenia stosują narzędzia myślenia krytycznego do zarządzania zmianą, pracy ze swoim zespołem, wcielając się w rolę Lidera Zmiany. Nauczyciele zapraszają do pracy narzędziami krytycznego myślenia swoich uczniów i ich rodziców. Tworzy to wyjątkowe warunki do lepszego zrozumienia różnych perspektyw, wysłuchania się i obrania wspólnego celu, którym jest dobro uczniów.

Tak właśnie budujemy edukację opartą na zaufaniu i relacji – konsekwentnie i w zaplanowany sposób stosując narzędzia, które tworzą przestrzeń do współpracy, komunikacji, aktywnego słuchania, współodpowiedzialności, świadomości, rozpoznawania i uznawania emocji i potrzeb innych osób, empatii.

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Zapraszamy na nasze grupy FB:

 

Chcesz prawdziwej edukacji opartej na relacji?

 

#razemzmieniamypolskąedukację#relacja#zaufanie#bezpieczeństwopsychologiczne#komunikacja#kooperacja #aktywnesłuchanie#rozpoznawanieemocji#empatia#compassionineducation #współodpowiedzialność#samoświadomość