INNOWACJE EDUKACYJNE

Myślenie krytyczne jest inspiracją dla innowacji pedagogicznych!

Innowacja edukacyjna/pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Nasz projekt Szkół Uczących Myślenia zaprasza do innowacyjności we wszystkich obszarach – programowym, organizacyjnym i metodycznym.

Nauczyciele SUM wprowadzając kulturę myślenia w swoich klasach w naturalny sposób stają się innowatorami, agentami zmiany. Współpraca naszych nauczycieli w Zespołach Wdrożeniowych często owocuje oficjalnym wprowadzeniem innowacji pedagogicznej w szkole. Działając razem, wprowadzając myślenie krytyczne w swoich szkołach, dostrzegają, że do pełnej innowacji brakuje im tylko właściwych dokumentów, że pozostaje już tylko formalność. A właściwa innowacja dzieje się już na ich lekcjach, w ich klasach.

Zobaczcie jak o innowacji pedagogicznej i jej wprowadzeniu w kontekście myślenia krytycznego mówią nasze Trenerki – https://youtu.be/WwCg7HH_F-A

Innowacja pedagogiczna inspirowana myśleniem krytycznym to doskonały wyróżnik, który pozwoli Waszej szkole na bezkonkurencyjność, przyciągnie świadomych rodziców i ich dzieci.

Jesteście w projekcie SUM? – Zachęcamy Was do wprowadzania innowacji pedagogicznych z MK!

Myślicie o wyróżnieniu się w swoim regionie, o podkreśleniu innowacyjności swojej szkoły? – Zapraszamy Was do naszej  sieci Szkół Uczących Myślenia!

 

#innowacyjność#nauczyciel-innowator#innowacyjneszkoły#liderzyzmiany#wyróżnijsięzMK