Szkolenia z kompetencji 4K. Ważne narzędzia do wykorzystania w codziennym życiu. Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Kompetencje 4K. Co to jest?

Kompetencje 4K to krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność. Większość współczesnych jeszcze szkół nie stawia na rozwój i nowoczesność. Nadal w wielu miejscach obowiązuje ślepe wykonywanie poleceń czy odtwarzanie procedur według określonych schematów i kluczy działania. Czy to jednak jest przydatne w życiu? Czy wiedza czysto teoretyczna z książek, jest w stanie wpłynąć na współczesne społeczeństwo? Czy zakres wiedzy przekazywany przez nauczycieli w tak zaściankowy sposób, jest faktycznie tak przydatny? Z pewnością każdy z nas jest w stanie wykryć braki w edukacji, które widoczne są na każdym kroku. Poprzez szkolenia dla nauczycieli w formie programu – Kompetencje 4K, można ukazać zupełnie inny wymiar szkolnictwa w Polsce. Każdy uczestnik warsztatów może otrzymać certyfikat, ale i niezbędną wiedzę, którą to dalej można przekazywać uczniom. I co ważne, w nich także rozwijać kompetencje 4K.

Kształtowanie kompetencji 4K w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. Szkolenia z kompetencji 4K.

Zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej jest przygotowany do tego, aby sprawować pieczę nad uczniami. Jego zadaniem jest przede wszystkim przekazywanie stosownej wiedzy w zakresie, w którym jest on specjalistą. Niestety, ale samo ukończenie studiów, nie jest jednoznaczne z byciem ,,dobrym nauczycielem”. Aby nim zostać, trzeba iść w myśl zasady, jaką rządzi się współczesny świat, a kompetencje 4K okazują się być w nim niezwykle przydatne.

Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, to doskonała okazja do tego, aby zdobyć nową, jakże istotną wiedzę. To osiągnięcie takiego pułapu w szkolnictwie, które będzie w stanie pozytywnie wpłynąć na społeczność.

Projekt Szkół Uczących Myślenia

Projekt Szkół Uczących Myślenia kojarzy się Wam głównie z kształtowaniem umiejętności krytycznego myślenia. To prawda, myślenie krytyczne to nasza specjalność i największa pasja 😊 Jednak nasz projekt to dużo więcej!

Uważamy, iż celem edukacji powinno być rozwijanie Kompetencji 4K i tę właśnie wizję realizujemy w Szkołach Uczących Myślenia. Krytyczne Myślenia, Komunikacja, Kooperacja i Kreatywność to kompetencje, które istnieją jako połączenie idealne – doskonale się uzupełniają i pozytywnie na siebie oddziałują.

Uczeń rozwijający Kompetencje 4K to uczeń świadomy, zaangażowany, zmotywowany, samodzielny, ciekawy świata, poszukujący zrozumienia, potrafiący współpracować, doskonale komunikujący się, twórczy, otwarty. To absolwent, który staje się bezkonkurencyjny na rynku pracy.

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Kompetencje 4K od lat znajdują się na najwyższych miejscach w rankingach kompetencji pożądanych przez pracodawców? Sprawdźcie tu: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ https://www.battelleforkids.org/networks/p21

My mamy tę świadomość już od dawna, dlatego właśnie stworzyliśmy nasz „system”, oparty na know-how światowych liderów edukacji i kilkunastoletnim doświadczeniu edukacyjnym w Polsce. Dzięki temu, że wszyscy jesteśmy praktykami – aktywnie związanymi ze szkołami (publicznymi i niepublicznymi, przedszkolami, szkołami podstawowymi, średnimi, uczelniami wyższymi) nasz „system” jest doskonale zlokalizowany w polskiej kulturze, dostosowany do polskiej edukacji. Jego zadaniem jest dokonywać ewolucji (nie rewolucji) w polskiej edukacji – zmiany myślenia nauczycieli o ich roli, zmiany podejścia do ucznia, umacniania relacji nauczyciel-uczeń. Te bezpieczne warunki do zmiany są jedynym sposobem, aby zmiana ta miała szansę się utrzymać, aby nie wprowadzać tylko chwilowej mody, która kosztuje dużo energii i szybko przemija.

Projekt edukacyjny, który rozwija i ,,uczy życia”. Kompetencje 4K.

Żyjemy w świecie mediów. Kluczowe dla nas znaczenie mają tablety lub telefony komórkowe. Pracujemy, wykorzystując laptopy i komputery. Dostęp do sieci ma dla nas kluczowe znaczenie. Tak ważne więc i istotne jest KRYTYCZNE MYŚLENIE, KOMUNIKACJA, KOOPERACJA I KREATYWNOŚĆ. Ucząc tak swoich uczniów, można przekazywać im wiedzę w odpowiedni sposób. I co ważne, ci uczniowie mogą dalej należycie ją spożytkować. Kompetencje 4K są przydatne w codziennym życiu. Warto na nie stawiać i jak najwięcej o nich mówić. Bo choć żyjemy w czasach elektroniki, telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego życia w społeczeństwie. Są ważne, są istotne, ale tylko poprzez Kompetencje 4K można się rozwijać, wzbogacać, pracować i żyć na takim poziomie, jakiego tylko pragniemy.

Instytut Myślenia Krytycznego. Zapraszamy!

Rozwijamy Kompetencje 4K przy pomocy konkretnych i efektywnych narzędzi – sprawdzonych przez nas i praktykowanych codziennie przez tysiące nauczycieli i ich uczniów. W naszym projekcie wiemy dokładnie CO i DLACZEGO należy zmienić w polskiej edukacji. Pokazujemy JAK to robić każdego dnia, w swojej klasie. Bo każdy dyrektor i nauczyciel ma tę moc, aby zmienić rzeczywistość swoich uczniów – my pomagamy Wam ją w sobie odnaleźć.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na stronie. Zajęcia prowadzone są w formule stacjonarnej lub online. Dogodne terminy, prosta w użyciu platforma, szeroki zakres przekazywanych informacji. Realizacja planu warsztatowego, opiera się na kluczowych elementach, w których istotną rolę odgrywa sam potencjał zajęć. W przypadku i uczniów i nauczycieli, kompetencje 4K, mogą okazać się kluczowe, mając wpływ na życie w otaczającym nas świecie. Chcemy certyfikować nauczycieli, tworząc najlepszą formę szkolnictwa w Polsce.

W razie pytań zapraszamy. Szereg informacji i aktualności w ramach sprawnie działającej strony. Dokładnie opisany proces nauczania i przekazywania w poszczególnych etapach wiedzy. Chcąc skierować nauczycieli na warte uwagi warsztaty, jak najbardziej ten wybór może okazać się idealnym. Wszystkich nauczycieli zapraszamy do zapoznania się z materiałami, tak, aby osoby przyjęte, mogły z pełną świadomością przystąpić do oferowanych przez nas kursów. Sama obecność i chęć zdobycia wiedzy wystarczy do aktywnego uczestnictwa i podłączenia się do najlepszego szkolenia nauczycieli w Polsce.

#4K #krytycznemyślenie#komunikacja#kooperacja#kreatywność#kompetencjeprzyszłości