ZAANGAŻOWANY UCZEŃ

Zaangażowanie + Ciekawość = Motywacja!

 

Współczesne teorie podają, że zaangażowanie i ciekawość uczniów są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom motywacji.

Jakie cechy posiada zaangażowany uczeń?

  • Aktywnie tworzy hipotezy i sprawdza ich słuszności w świecie zewnętrznym
  • Jest uważny, skupiony na jednym działaniu
  • Czynnie generuje mentalne modele świata
  • Przewiduje, rozumuje, analizuje
  • Rezygnuje z komfortu bierności

Kultura myślenia w klasie, praca z narzędziami myślenia krytycznego stwarzają uczniom Szkół Uczących Myślenia najlepsze warunki do zaangażowania, do aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym, przejęcia odpowiedzialności za swoje uczenie się.

Jak Ty sprawiasz, że Twoi uczniowie są zaangażowani?

 

#zaangażowanie#ciekawość#motywacja#zmotywowanyuczeń#widocznemyślenie#widoczneuczeniesię