ZACIEKAWIONY UCZEŃ

Ciekawość + Zaangażowanie = Motywacja!

Ciekawość według Stanislasa Dehaene („Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd”) to:

  • „fundamentalny popęd organizmu – pobudzająca go siła, która skłania go do działania, tak jak głód, pragnienie”
  • „impuls, który wypycha zwierzęta z ich strefy komfortu, po to by zdobywały wiedzę”
  • „siła, która mobilizuje nas do eksplorowania”

Czy zdawaliście sobie sprawę z mocy i wpływu ciekawości na edukację?

Czy wiecie, że pamięć i ciekawość są wzajemnie powiązane?
Im bardziej ciekaw jesteś czegoś, tym lepiej to zapewne zapamiętasz.

Jak, zatem, rozbudzać ciekawość naszych uczniów?

„Ciekawość pojawia się za każdym razem , gdy nasz mózg trafia na lukę między tym, co już nam wiadomo, a tym, co chcielibyśmy wiedzieć – potencjalny obszar pogłębiania wiedzy”(). Nie oznacza to jednak, że należy uczniów bezustannie zaskakiwać, bombardować nowymi gadżetami, stawać na głowie, czy (jak to sobie roboczo w naszej społeczności nazywamy) „tańczyć na rurze”😉

Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie swoim uczniom dobrze przemyślanej hierarchii nauki, która w bezpiecznych, ale rozwojowych warunkach, prowadzi je coraz wyżej, głębiej, bezustannie pobudzając ich pęd do wiedzy, pragnienie pełniejszego zrozumienia omawianych zagadnień.

My tę „przemyślaną hierarchię nauki”, usystematyzowany proces edukacyjny, metodykę dostarczamy Wam w naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia, wspierając Was tym samym w rozwijaniu ciekawości i zaangażowania Waszych Uczniów!

Rozwijanie ciekawości bezpośrednio łączy się z umiejętnościami metapoznawczymi ucznia. Zgodnie z teorią luki poznawczej, tylko będą świadomym czego nie wiemy, nasze systemy metapoznawcze mogą wpływać na pobudzanie ciekawości, nadzorować przyswajanie nowych wiadomości, monitorować nasze postępy. Myślenie krytyczne w bardzo efektywny sposób rozwija umiejętności metapoznawcze uczniów. Każde z narzędzi MK bazuje na autodiagnozie, której zadaniem jest podniesienie samoświadomości ucznia.

Zapraszamy Was do sieci Szkół Uczących Myślenia!

 

#zaangażowanie#ciekawość#motywacja#zmotywowanyuczeń#widocznemyślenie#widoczneuczeniesię