EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ

EFEKTYWNOŚĆ MYŚLENIA=EFEKTYWNOŚC UCZENIA SIĘ

Efektywność to ulubione słowo Trenerów MK, Liderów MK i Nauczycieli SUM. Nie jest to raczej pierwsze słowo, które kojarzy się z edukacją, dla nas jednak, stanowi jej sedno. W naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia koncentrujemy się na tym, aby podnosić efektywność i siłę oddziaływania nauczycieli.

 

Każda lekcja to tylko i aż 45 minut. Naszym zadaniem jest pokazać Nauczycielom jak podnieść wartość każdej minuty spędzonej z Uczniami i jak efektywnie (co nie znaczy szybko i byle jak) przeprowadzić ich przez procesy myślowe, aby przepracować kontekst lekcyjny i głębiej zrealizować podstawę programową, „przy okazji” rozwijając kompetencje 4K i postawy myślenia krytycznego.

 

Brzmi nierealnie?

Sprawdź sam – zajrzyj na nasze grupy przedmiotowe:

 

Myślenie krytyczne dla nauczycieli języków obcychhttps://www.facebook.com/groups/385281606307626

Myślenie krytyczne dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej https://www.facebook.com/groups/277297404230411

Myślenie krytyczne dla matematyków i przyrodników https://www.facebook.com/groups/241490947903193

Myślenie krytyczne dla humanistów https://www.facebook.com/groups/554998209039443