NAUCZYCIEL MODERATOREM

Stworzenie kultury myślenia krytycznego w klasie wymaga od nauczyciela sporej zmiany – przede wszystkim w postrzeganiu swojej roli jaką do tej pory sprawował. Rola nauczyciela, który naucza, przekazuje, ”wlewa” wiedzę jest już przestarzała, nieskuteczna, nieatrakcyjna dla dzisiejszych uczniów.

Dziś nowoczesny nauczyciel powinien być moderatorem, towarzyszem, przewodnikiem, którego odpowiedzialnością jest stworzyć warunki do uczenia się, a potem delikatnie wycofać się i pozwolić uczniom samodzielnie i odpowiedzialnie uczyć się wg własnych upodobań i potrzeb, spełniając wymagania moderatora.

 

Choć brzmi to prosto, to jednak jest to ogromna zmiana. Przez ostatnie 200 lat rola i zadania nauczyciela były niezmienne – zatem ilość nawyków, schematów myślowych i metody nauczania jest tak duża, że może stanowić ogromną przeszkodę w tej zmianie.

Dlatego w naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia kładziemy ogromny nacisk na zmianę roli nauczyciela, zmieniamy przekonania na temat swojej roli, wyposażymy w nowe narzędzia, świadomość, metody, które razem pomogą stać się MODERATOREM procesu edukacyjnego.