ODPOWIEDZIALNY UCZEŃ

Odpowiedzialność za proces uczenia się.

Odpowiedzialność za siebie i za grupę.

To zasady, którym hołdujemy w projekcie Szkół Uczących Myślenia. Działamy w zgodzie z nimi szkoląc Nauczycieli MK, Trenerów MK, Liderów MK. Zaszczepiamy w nich to podejście, aby „zanieśli” je dalej, do swoich Uczniów. Czym owocuje takie odejście?

  • Zwiększonym zaangażowaniem Uczniów
  • Kooperacją Uczniów – realną, wychodzącą od nich, nienarzuconą odgórnie
  • Komunikacją Uczniów– skoncentrowaną na znalezieniu zrozumienia siebie wzajemnie, zrozumienia problemu, wyzwania
  • Wzrostem samoświadomości Uczniów
  • Umiejętnością analizy warunków, w których zachodzi proces edukacyjny
  • Myśleniem o myśleniu – Uczniowie dostrzegają kiedy i jak się czegoś nauczyli, co sprawiło, że myślą to, co myślą
  • Zdjęciem z Nauczyciela odpowiedzialności za przekazanie wiedzy – co skutkuje większą radością z planowania procesu edukacyjnego
  • Kulturą myślenia w klasie – która staje się idealnymi warunkami do rozwoju Uczniów i Nauczycieli
  • Samoregulacją grupy – Uczniowie, świadomi swojej odpowiedzialności, wzajemnie motywują się do zaangażowania, eliminują zachowania, które nie służą ich efektywnej pracy

Wszystkie te postawy, umiejętności są naturalnym efektem odpowiednio zaplanowanej i ustrukturyzowanej metodyki, której uczymy na naszych szkoleniach.

Dowiedz się więcej https://instytutkrytycznegomyslenia.pl/