WIDOCZNE MYŚLENIE

Zobaczyć czyjeś myśli – brzmi jak supermoc 😊

Nauczyciele Szkół Uczących Myślenia tę supermoc posiadają!

Wyjątkowość naszego projektu polega na tym, że oprócz dobrze przemyślanej wizji systemowej zmiany edukacji, dajemy naszym Nauczycielom, Dyrektorom, a przede wszystkim Uczniom, narzędzia myślenia krytycznego! Narzędzia, które pozwalają Uczniom na rozwijanie Krytycznego Myślenia, Kooperacji, Komunikacji, Kreatywności. Narzędzia, które uwidoczniają myślenie uczniów, pokazują Nauczycielom cały proces myślowy ich Uczniów, pomagają sprawnie planować proces edukacyjny i nim zarządzać, oddając przestrzeń Uczniom.

Widoczne myślenie (Visible Thinking) to elastyczne i systematyczne ramy koncepcyjne oparte na badaniach (Project Zero, Harvard University), które mają na celu zintegrowanie rozwoju myślenia uczniów z treściami nauczania na różnych przedmiotach.

Zobaczcie więcej https://youtu.be/oKV_S5NpDdc

Oprzyrządowaliśmy nas projekt SUM tymi właśnie narzędziami, ponieważ lubimy uczyć się od najlepszych i rozpowszechniać idee, które współgrają z naszą wizją edukacji, rezonują z naszymi sercami. Zlokalizowaliśmy rutyny myślowe na gruncie polskiej edukacji, kultury szkolnej, testujemy je już od wielu lat i dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem. Wszystko po to, aby jak najwięcej Nauczycieli mogło czerpać radość z widocznego myślenia swoich Uczniów i zachwycać się nimi 😊

#visiblethinking #visiblelearning #widoczneuczeniesię #Hattie #ProjectZero #SzkołyUcząceMyślenia #włączamymyślenie #zmieniamypolskąedukację