JĘZYK MYŚLENIA

Język kształtuje nasz świat. Język myślenia kształtuje nasze myślenie. Nauczyciele ze Szkół Uczących Myślenia wiedzą jak wspierać swoich uczniów w rozwijaniu myślenia, nazywaniu procesów myślowych. Podnoszą tym samym znacząco samoświadomość i autorefleksyjność swoich uczniów, pomagają im kształtować umiejętność myślenia o myśleniu. Rozmawiacie o myśleniu ze swoimi uczniami?   #myślenieomyśleniu #smoświadomość #visiblethinking #postawyMK #czasnarefleksje #wiemjaksięuczę  #analiza #hipotezy #dowody #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #pzharvard …

Czytaj całość...

MYŚLENIE UCZNIÓW

Myślenie uczniów to nadrzędny cel edukacji w Szkołach Uczących Myślenia. Nasi nauczyciele, planując proces edukacyjny, koncentrują się na stworzeniu warunków i przestrzeni do myślenia swoich uczniów. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić! (Kubuś Puchatek) Fakt, łatwo nie jest 😉 ale warto! Uczeń myślący, to uczeń zaangażowany, zaciekawiony; to uczeń rozumiejący głębiej, lepiej, więcej! To uczeń główkujący, …

Czytaj całość...

KULTURA BŁĘDU

Nie boimy się błędów – uwielbiamy je! W Szkołach Uczących Myślenia błąd jest najbardziej naturalną i najlepszą okazją do nauki! Nasi nauczyciele i uczniowie nie boją się popełniać błędów, wręcz przeciwnie – zawsze sobie za nie dziękują. Każdy błąd, popełniony przez nas samych lub kogoś w naszym otoczeniu, zbliża nas do większej mądrości, jest doświadczeniem pozwalającym doskonalić się w danym …

Czytaj całość...

RUTYNY MYŚLOWE

Rutyny myślowe często postrzegane są jako najważniejsza część naszego projektu SUM. Niektórzy myślą nawet, że jest to jedyna i kluczowa metoda rozwijania myślenia krytycznego. Rutyny są dla nas bardzo ważne, fakt. Przede wszystkim dlatego, że w bardzo sprawny i efektywny sposób prowadzą nas do celu – MYŚLENIA UCZNIÓW! WIDOCZNEGO MYŚLENIA UCZNIÓW! Zapewniają bezpieczną i komfortową ramę dla myślenia uczniów, wspierają …

Czytaj całość...

KULTURA MYŚLENIA W KLASIE

Kultura myślenia w klasie to bardzo świadome i usystematyzowane podejście do procesu edukacyjnego oparte na kilku istotnych filarach: Rutyny myślowe Język myślenia Interakcje Zarządzanie przestrzenią Praca z czasem, w czasie, na czas Modelowanie procesu edukacyjnego Dbałość o wzajemne oczekiwania Działanie w bezpiecznej i rozwojowej strefie własnych możliwości i wyzwań   Kultura myślenia w klasie to stwarzanie warunków do myślenia (a …

Czytaj całość...

EDUKACJA TO RELACJA

Ostatnie dwa lata w edukacji uświadomiły nam bardzo mocno co tak naprawdę jest ważne, przewartościowały nasze priorytety, jak papierek lakmusowy pokazały czego bardzo brakuje polskiej edukacji – prawdziwej, głębokiej relacji. Słowo „relacja” stało się jednym z najczęściej powtarzanych, odmienianym przez wszystkie przypadki. Czym, zatem jest relacja? Co składa się na dobrą relację? Oto filary dobrej relacji, które my uważamy za …

Czytaj całość...

Szkolenia z kompetencji 4K. Ważne narzędzia do wykorzystania w codziennym życiu. Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Kompetencje 4K. Co to jest? Kompetencje 4K to krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność. Większość współczesnych jeszcze szkół nie stawia na rozwój i nowoczesność. Nadal w wielu miejscach obowiązuje ślepe wykonywanie poleceń czy odtwarzanie procedur według określonych schematów i kluczy działania. Czy to jednak jest przydatne w życiu? Czy wiedza czysto teoretyczna z książek, jest w stanie wpłynąć na współczesne …

Czytaj całość...

SYSTEMOWA ZMIANA

Wszyscy czujemy, wiemy, że edukacja potrzebuje zmiany. Wielu mówi o konieczności zmiany systemu.  My przychodzimy do Was z dobrze przygotowaną i przede wszystkim praktyczną zmianą systemową. Co przez to rozumiemy? – Zmianę myślenia o szkole Dla nas istotna jest ewolucja edukacji, nie szkoły. Nie koncentrujemy się na ulepszaniu systemu szkolnictwa, wyszukiwaniu nowych usprawnień w nauczaniu, podtrzymywaniu systemu, który już od …

Czytaj całość...