INNOWACJE EDUKACYJNE

Myślenie krytyczne jest inspiracją dla innowacji pedagogicznych! Innowacja edukacyjna/pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Nasz projekt Szkół Uczących Myślenia zaprasza do innowacyjności we wszystkich obszarach – programowym, organizacyjnym i metodycznym. Nauczyciele SUM wprowadzając kulturę myślenia w swoich klasach w naturalny sposób stają się innowatorami, agentami zmiany. Współpraca naszych nauczycieli w …

Czytaj całość...

ZAANGAŻOWANY UCZEŃ

Zaangażowanie + Ciekawość = Motywacja!   Współczesne teorie podają, że zaangażowanie i ciekawość uczniów są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom motywacji. Jakie cechy posiada zaangażowany uczeń? Aktywnie tworzy hipotezy i sprawdza ich słuszności w świecie zewnętrznym Jest uważny, skupiony na jednym działaniu Czynnie generuje mentalne modele świata Przewiduje, rozumuje, analizuje Rezygnuje z komfortu bierności Kultura myślenia w klasie, praca z …

Czytaj całość...

ZACIEKAWIONY UCZEŃ

Ciekawość + Zaangażowanie = Motywacja! Ciekawość według Stanislasa Dehaene („Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd”) to: „fundamentalny popęd organizmu – pobudzająca go siła, która skłania go do działania, tak jak głód, pragnienie” „impuls, który wypycha zwierzęta z ich strefy komfortu, po to by zdobywały wiedzę” „siła, która mobilizuje nas do eksplorowania” Czy zdawaliście sobie …

Czytaj całość...

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI

„Zbyt często za istotę naszego zawodu uważamy autonomię – by nauczać tak, jak potrafimy najlepiej, by wybierać najlepsze, naszym zdaniem, zasoby i metody oraz by jutro wrócić do szkoły i dostać kolejną okazję do zrobienia tego, co robiliśmy już wielokrotnie. … Nasza profesja musi przyjąć nowy sposób myślenia o tym, co oznacza odnoszenie sukcesu w nauczaniu, poprzez współpracę pomagać wszystkim …

Czytaj całość...

CIEKAWOŚĆ MYŚLENIA UCZNIÓW

To główna cecha charakteryzująca nauczyciela ze Szkoły Uczącej Myślenia. Nauczyciel ten bezustannie poszukuje możliwości do tworzenia warunków sprzyjających myśleniu i uczeniu się swoich uczniów. Z ogromnym zaciekawieniem podchodzi do kolejnej lekcji, wypatrując w niej  możliwości posłuchania swoich uczniów. Włączamy myślenie! #culturesofthinking #pzharvard #SUM #uczymymyślenia #visiblethinking #visiblelearning #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #krytycznemyślenie

Czytaj całość...

DZIELENIE SIĘ MYŚLENIEM

O prawdziwym bogactwie świadczy to, ile ktoś może dać innym. (T. Harv Eker) Klasy w kulturze myślenia charakteryzują się bezustannym dzieleniem się bogactwem i różnorodnością myślenia! Panująca w klasie kultura błędu sprawia, że uczniowie czują się bezpieczni i ważni. Dzięki temu dużo częściej i zwiększa łatwością i otwartością dzielą się swoim myśleniem o wiedzy, o temacie lekcji. Nauczyciele ze SUM …

Czytaj całość...

JĘZYK MYŚLENIA

Język kształtuje nasz świat. Język myślenia kształtuje nasze myślenie. Nauczyciele ze Szkół Uczących Myślenia wiedzą jak wspierać swoich uczniów w rozwijaniu myślenia, nazywaniu procesów myślowych. Podnoszą tym samym znacząco samoświadomość i autorefleksyjność swoich uczniów, pomagają im kształtować umiejętność myślenia o myśleniu. Rozmawiacie o myśleniu ze swoimi uczniami?   #myślenieomyśleniu #smoświadomość #visiblethinking #postawyMK #czasnarefleksje #wiemjaksięuczę  #analiza #hipotezy #dowody #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #pzharvard …

Czytaj całość...

MYŚLENIE UCZNIÓW

Myślenie uczniów to nadrzędny cel edukacji w Szkołach Uczących Myślenia. Nasi nauczyciele, planując proces edukacyjny, koncentrują się na stworzeniu warunków i przestrzeni do myślenia swoich uczniów. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić! (Kubuś Puchatek) Fakt, łatwo nie jest 😉 ale warto! Uczeń myślący, to uczeń zaangażowany, zaciekawiony; to uczeń rozumiejący głębiej, lepiej, więcej! To uczeń główkujący, …

Czytaj całość...

KULTURA BŁĘDU

Nie boimy się błędów – uwielbiamy je! W Szkołach Uczących Myślenia błąd jest najbardziej naturalną i najlepszą okazją do nauki! Nasi nauczyciele i uczniowie nie boją się popełniać błędów, wręcz przeciwnie – zawsze sobie za nie dziękują. Każdy błąd, popełniony przez nas samych lub kogoś w naszym otoczeniu, zbliża nas do większej mądrości, jest doświadczeniem pozwalającym doskonalić się w danym …

Czytaj całość...

RUTYNY MYŚLOWE

Rutyny myślowe często postrzegane są jako najważniejsza część naszego projektu SUM. Niektórzy myślą nawet, że jest to jedyna i kluczowa metoda rozwijania myślenia krytycznego. Rutyny są dla nas bardzo ważne, fakt. Przede wszystkim dlatego, że w bardzo sprawny i efektywny sposób prowadzą nas do celu – MYŚLENIA UCZNIÓW! WIDOCZNEGO MYŚLENIA UCZNIÓW! Zapewniają bezpieczną i komfortową ramę dla myślenia uczniów, wspierają …

Czytaj całość...