Kursy przedmiotowe online

Dla Nauczycieli, którzy już trochę doświadczyli myślenia krytycznego oraz osób, które chcą doświadczyć jak można rozwijać myślenie krytyczne w klasie, przygotowaliśmy i cały czas tworzymy, KURSY ONLINE PRZEDMIOTOWE

Te KURSY pomogą wszystkim zainteresowanym Dyrektorom, Edukatorom, Nauczycielom zrozumieć czym jest nasze ujęcie krytycznego myślenia w edukacji. 

Otrzymacie tu najważniejsze informacje na temat kultury myślenia, widocznego myślenia i uczenia się, narzędzi myślowych i kultury błędu oraz kompetencji 4K (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność). 

Uzyskacie konkretne wskazówki jak zacząć kształtowanie kultury myślenia w swojej klasie, szkole oraz jak tworzyć warunki do rozwoju kompetencji 4K.

Rekomendujemy – ze względów merytorycznych oraz ekonomicznych – zakup pakietu, czyli dwóch kursów.

Na pierwszym kursie otrzymujecie „teorię”, która pomoże Wam zrozumieć najbardziej podstawowe założenia kultury myślenia w klasie i stworzy „fundament” pod dalszy rozwój.

W drugiej części (praktycznej) w wybranym obszarze tematycznym, otrzymacie narzędzia osadzone w konkretnym obszarze tematycznym z podstawy programowej lub Waszej ścieżki zawodowej w obszarze edukacji.

Sprawdź wszystkie szczegóły

https://kursonline.edukacja1.instytutkrytycznegomyslenia.pl/