Szkolenia przedmiotowe online – krytyczne myślenie dla nauczycieli

Krytyczne myślenie szkolenie online. Nowoczesna edukacja uczniów przez wykwalifikowanych i wyszkolonych nauczycieli. 

Naszym głównym celem jest dostarczenie nauczycielom praktycznych szkoleń przedmiotowych krytycznego myślenia online z wykorzystaniem postaw, rutyn i narzędzi krytycznego myślenia. Dlatego przygotowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń z poszczególnych przedmiotów oraz poziomów edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową:

Oferta szkoleniowa

Nasza oferta będzie cały czas wzbogacana – mamy mnóstwo trenerów, ze wszystkich przedmiotów, którzy dzielą się swoją wiedza i doświadczeniem. Co 2-3 miesiące nasza oferta będzie rosła, zatem śledźcie naszą stronę, aktualności na naszym FB

Istnieje możliwość zakupu szkolenia na fakturę. W sprawie zakupu szkolenia na szkołę, skontaktuj się – ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Krytyczne myślenie szkolenie online. Niezbędna wiedza w kształceniu uczniów w myśl krytycznego myślenia

Aby przekazać uczniom umiejętności krytycznego myślenia, trzeba przede wszystkim posiadać w tym zakresie stosowną wiedzę. Kadra pedagogiczna powinna więc przejść obowiązkowe nauczanie, tak, by pokazać uczniom czym jest logiczne myślenie. We współczesnym świecie, w czasach mediów społecznościowych, młodzi ludzie żyją w zupełnie innym świecie. Dziś młodym ludziom trudno jest rozwiązywać problemy, bowiem wolą od nich uciekać. Dziś trudno jest im podejmować ważne decyzje, stawiać hipotezy, wykazywać się kreatywnością i motywacją do działania. W dzisiejszym świecie wszystko jest niemal podane na tacy. Dzieci, a potem młodzi ludzie wkraczający w świat nie znając konsekwencji swoich poczynań, nie potrafią zrozumieć problemu, trudno u nich o otwartość na innego człowieka.

Doskonalenie nauczycieli to kształcenie ich pod względem tego, jak powinno wyglądać nauczanie, aby uczniowie mogli się uczyć myślenia krytycznego i dalej móc to wykorzystać w życiu. Dziś w nauczaniu działa jeden, określony schemat: nauczycielka wymaga od uczniów nauczenia się teorii z podręcznika na sprawdzian, często pod podany klucz. Czy to więc stanowi sedno nauki, którą dalej można wykorzystać w życiu? Z całą pewnością nie!

Nauczanie krytyczne pozwala odróżniać prawdę od fałszu i dobro od zła. Pozwala weryfikować fakty, dostosowywać zdobytą wiedzę do konkretnych sytuacji w życiu. Dzięki nauczaniu krytycznemu każdy może w pełni wykorzystać swój potencjał i to tak naprawdę odgrywa wartość nadrzędną.

 

Zatrzymaj się i pomyśl - przydatne podstawy i zdobyte kompetencje w myśleniu krytycznym

Myślenie krytyczne jest ważne zarówno dla uczniów i nauczycieli. Poprzez edukatora, nauczyciele są w stanie zdobyć wiedzę, którą dalej mogą w profesjonalny, ale i rzeczowy sposób przekazać swoim uczniom. Różnica w nauczaniu zwykłym, a według obowiązujących trendów nauczania krytycznego jest zasadnicza i im więcej nauczycieli zrozumie taką oczywistość, tym nauczanie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Jedni uczniowie potrzebują więcej czasu na zrozumienie pewnych zagadnień, inni mniej. Dla jednych stawianie pytań nie jest problemem, dla innych to niezaprzeczalny problem. W rozumieniu myślenia krytycznego, organizacja zajęć powinna wyglądać tak, aby móc otworzyć się na każdego ucznia, tak, aby wspomóc go w procesie całej edukacji. Zarówno w szkole, jak również i w życiu zawodowym, ludzie powinni wyposażyć się w zdolności, które pozwolą im radzić sobie z codziennością, które nauczą ich rozwiązywać problemy, radzić sobie z sytuacjami stresowymi. Nie ma jednego, konkretnego wzoru postępowania, ale w swoich działaniach poprzez wykorzystanie myślenia krytycznego, można żyć dużo łatwiej i w pełni efektywnie.
 
Wybierając szkolenia dla wychowawców i nauczycieli można otrzymywać ogrom niezbędnych informacji, które mogą okazać się kluczowe w nauczaniu uczniów w szkołach. Jak wywołać w uczniach zdolność logicznego myślenia, jak pokazać im, na co mogą się zgadzać, a jak powinni powiedzieć, że czegoś nie chcą, coś ich nie interesuje? Część ludzi myśli bezrefleksyjnie, czyli bezmyślnie, automatycznie, nieświadomie. A czy o to w tym wszystkim chodzi? Oczywiście nie! Chcąc opisać pojęcie myślenia krytycznego, najlepiej z pewnością sprawdza się tutaj określenie – naucz się myśleć, jak myśleć, identyfikuj problem, zbierz dane, przeanalizuj je, oceń, następnie podejmij decyzję i zakomunikuj ją innym. To stanowi sedno rozumienia krytycznego, na jakim powinno się skupić nauczanie myślenia krytycznego. 

Czy krytyczne myślenie powinno znaleźć się w podstawie programowej w szkole podstawowej?

Jesteśmy przekonani, że tak! Myślenie krytyczne to przyszłość, dzięki której dziś uczniowie, a w przyszłości pracownicy czy właściciele firm, będą mogli realizować swoje zawodowe cele i marzenia. 

Wybierając szkolenia dla wychowawców i nauczycieli można otrzymywać ogrom niezbędnych informacji, które mogą okazać się kluczowe w nauczaniu uczniów w szkołach. Jak wywołać w uczniach zdolność logicznego myślenia, jak pokazać im, na co mogą się zgadzać, a jak powinni powiedzieć, że czegoś nie chcą, coś ich nie interesuje? Część ludzi myśli bezrefleksyjnie, czyli bezmyślnie, automatycznie, nieświadomie. A czy o to w tym wszystkim chodzi? Oczywiście nie! Chcąc opisać pojęcie myślenia krytycznego, najlepiej z pewnością sprawdza się tutaj określenie – naucz się myśleć, jak myśleć, identyfikuj problem, zbierz dane, przeanalizuj je, oceń, następnie podejmij decyzję i zakomunikuj ją innym. To stanowi sedno rozumienia krytycznego, na jakim powinno się skupić nauczanie myślenia krytycznego.

FAQ

1. Dlaczego krytyczne myślenie jest ważne?

Umiejętność krytycznego myślenie jest ważna, ponieważ pomaga nam nie tylko zrozumieć świat, ale również oceniać informacje, rozwiązywać problemy i podejmować racjonalne decyzje. Bez krytycznego myślenia jesteśmy bardziej podatni na manipulację i błędne wnioski.

2. Jakie są kluczowe cechy logicznego myślenia?

Kluczowe cechy logicznego myślenia to spójność, poprawność wnioskowania, analiza faktów i argumentów, zdolność do rozpoznawania błędów logicznych oraz precyzyjne formułowanie wniosków na podstawie dostępnych informacji.

3. Jak można doskonalić umiejętności logicznego myślenia?

Umiejętności logicznego myślenia można doskonalić poprzez regularne ćwiczenia, rozwiązywanie zagadek logicznych, analizowanie argumentów, czytanie książek związanych z logiką oraz korzystanie z dostępnych kursów online i materiałów edukacyjnych.

4. Jakie są konsekwencje braku krytycznego myślenia?

Brak krytycznego myślenia może prowadzić do podejmowania złych decyzji, łatwego wpadania w pułapki manipulacji, trudności w rozwiązywaniu problemów oraz utrzymywania fałszywych przekonań. Może również ograniczać nasze intelektualne możliwości i rozwój.

5. W jaki sposób krytyczne myślenie pomaga w rozwiązywaniu problemów?

Umiejętność myślenia krytycznego pomaga w rozwiązywaniu problemów poprzez umiejętne analizowanie informacji, zadawanie kluczowych pytań, identyfikowanie przyczyn i skutków, ocenę dostępnych opcji oraz podejmowanie racjonalnych decyzji opartych na logicznym rozumowaniu. To umiejętność argumentowania i wnioskowania, przetwarzania informacji, poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania, ciągłego myślenia i działania.

6. Czy logiczne myślenie jest cechą wrodzoną?

Logiczne myślenie ma pewien stopień wrodzony, ale także wymaga nauki i rozwijania. Podstawowe zdolności logicznego myślenia mogą być obecne u każdego człowieka, ale precyzyjne i skomplikowane rozumowanie wymaga praktyki i rozwijania umiejętności. Gromadzenie wiedzy, tworzenie informacji, poznanie teorii, a dalej i wykorzystania jej w praktyce – to wszystko odgrywa niezwykle ważną rolę. Trener czy trenerka myślenia krytycznego pomaga ludziom zrozumieć, że każdy człowiek, bez względu na wiek czy pozycję, tę cechę może w sobie rozwijać.

7. Jakie są pułapki w myśleniu logicznym?

Pułapki w myśleniu logicznym mogą obejmować fałszywe przekonania, uprzedzenia, zbyt szybkie wnioskowanie, stereotypy, nadużywanie analogii, ignorowanie dowodów czy selektywną percepcję. Ważne jest świadome rozpoznawanie tych pułapek i unikanie ich. W każdym przypadku kluczową rolę odgrywa odpowiednia strategia, konkretne rozwiązania i działania. Myśląc logiczne i krytycznie, trzeba nauczyć się działać tak, aby osiągać wyznaczone cele i założenia.

8. W jaki sposób krytyczne myślenie wpływa na podejmowanie decyzji?

Krytyczne myślenie pozwala nam podejść do podejmowania decyzji z większą ostrożnością i umiejętnością oceny dostępnych informacji. Dzięki temu możemy podejmować lepiej przemyślane decyzje, minimalizować ryzyko błędnych wyborów i osiągać lepsze rezultaty.

9. Jak mogę rozwijać krytyczne myślenie?

Rozwijanie krytycznego myślenia wymaga praktyki i świadomego podejścia. Możesz rozwijać tę umiejętność poprzez analizowanie informacji, zadawanie pytań, czytanie, uczenie się od innych osób i szukanie różnych perspektyw. Rozwój kompetencji jest niezwykle ważny i cały proces nauczania to ogrom informacji, które wymagają przyswojenia, uporządkowania i wykorzystania, zarówno przez uczniów, a potem w dorosłym już życiu.

10. Czy logiczne myślenie jest ważne tylko w dziedzinie naukowej?

Logiczne myślenie jest ważne we wszystkich dziedzinach życia. Pomaga nam podejść do problemów z racjonalnym umysłem, rozumieć zależności przyczynowo-skutkowe i podejmować lepsze decyzje. Ta umiejętność powinna być zdobyta i przez każde dziecko, przez każdego nauczyciela, rodzica, szefa firmy, przez każdego. Im szybciej człowiek jest w stanie sobie to uświadomić, tym lepiej będzie on mógł radzić sobie we współczesnym świecie.

11. Jakie korzyści przynosi rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia?

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia przynosi wiele korzyści, takich jak zdolność do skutecznego rozwiązywania problemów, podejmowania racjonalnych decyzji, analizowania informacji, eliminowania błędów logicznych i unikania manipulacji. Mądrość życiowa wynika przede wszystkim z dostrzegania tego, co istotne.