Rutyny są dobre na wszystko (formy pisemne i kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego)

Anna Lemke-Sławińska i Magdalena Polańska

Rutyny są dobre na wszystko (formy pisemne i kształcenie językowe na lekcjach języka polskiego)

DLA KOGO?

Dla nauczycieli polonistów

CEL GŁÓWNY

Doświadczenie rutyn MK i ich wpływu na sposób budowania form pisemnych

KORZYŚCI
  • Uczestnik wie, jak wykorzystywać rutyny w pracy ukierunkowanej na kształcenie językowe;
  • Uczestnik doświadczy, jak rozwija się kompetencja językowa ucznia w oparciu o pracę z rutynami MK;
  • Uczestnik zrozumienie, w jaki sposób praca z rutynami MK, nadaje sens lekcjom poświęconym gramatyce języka polskiego
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Zapoznanie z procedurą 4 rutyn MK;
  • Przećwiczenie rutyn na materiale przedmiotowym zgodnym z PP;
  • Ukazanie możliwości wprowadzania MK w tok lekcji redakcyjnych i gramatycznych

Anna Lemke-Sławińska

Polonistka, wychowawczyni, plastyk, logopeda, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Stale poszukuję ciekawych pomysłów na lekcje, poszerzam swoją wiedzę i kompetencje. W uczniach cenię twórcze, ale i krytyczne podejście do tematu, otwarty umysł i akcentowanie swojego stanowiska. Prywatnie mama córek.

Magdalena Polańska

Polonistka, wychowawca, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Od lat pracuję z dziećmi, podążając ścieżką dialogu i uważności. Nieustannie poszukuję sposobów rozwijania kompetencji miękkich i zaciekawienia uczniów światem w szkole systemowej. Prywatnie mama studentki, licealisty i młodszej nastolatki.