Jak przygotować uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola w oparciu o Krytyczne Myślenie ?

Agnieszka Pilch

Jak przygotować uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola w oparciu o Krytyczne Myślenie ?

DLA KOGO?

Dyrektorów, nauczycieli, osób chcących zostać dyrektorami szkół/przedszkoli

CEL GŁÓWNY

W oparciu o Krytyczne Myślenia tworzę koncepcję  i ustalam priorytety

KORZYŚCI
 • Spójna koncepcja pracy szkoły 
 • Ustalenie priorytetów
 • Omówienie obszarów, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu i koncepcji
 • Przygotowanie planu prezentacji
CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik jest świadomy siebie, wyznacza cele, planuje rozwój szkoły/przedszkola, uzasadnia swój udział w konkursie na stanowisko dyrektora

Więcej o szkoleniu
Zarządzanie placówką oświatową stawia przed dyrektorem niezliczoną ilość wymagań, które
w kontekście częstych zmian, orientacji na zagubionego ucznia, zmęczonego, zniechęconego nauczyciela, często roszczeniowego rodzica, w kontekście nowoczesnych technologii, kompetencji XXI wieku, pedagogiki serca, inteligencji emocjonalnej itd. stają się nie lada wyzwaniem.
Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy sobie na pytania, jakiej szkoły chcemy
w obszarach: dydaktyki, doradztwa zawodowego, innowacyjności, działalności wychowawczej
i opiekuńczej, bezpieczeństwa, doskonalenia zawodowego, współpracy
z rodzicami, środowiskiem.
Warsztatowo z użyciem postaw, rutyn, narzędzi Myślenia Krytycznego wypracujemy odpowiedzi na kolejne pytania:
 • Jak może wyglądać nasz nadzór pedagogiczny? 
 • W jaki sposób współpracować z kadrą nauczycielską, pracownikami obsługi i administracji?
 • Co z bazą szkoły?
 • Co w temacie mojego, własnego rozwoju?
Pytania i więcej pytań:
 • Czy nasz absolwent, uczeń będzie potrafił poruszać się w świecie Big Date?
 • Czy Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący będą wspierać czy przeszkadzać?
 • Czy obowiązki, których wykonanie sprawdzają kontrolujące instytucje wypełnię dobrze?
 • I co z tym zarządzaniem? 
W myśl: „Tylko trzy rzeczy dzieją się samoistnie w organizacjach: tarcia, spory oraz nieefektywność. Wszystko inne wymaga przywództwa”. P. Drucker
A poza tym ustalimy priorytety na kolejnych pięć lat, świadomie pamiętając o sobie.
Proponuję szkolenie, które zaowocuje przemyślanym uzasadnieniem i koncepcją opartą
o Myślenie Krytyczne. Będzie zgodne z wartościami i przekonaniami (może z wartościami
i przekonaniami waszego zespołu).
Moja pewność, że da się stworzyć wiarygodną, realną i poruszającą koncepcję pracy szkoły oraz ustalić priorytety na kolejne lata bierze się z doświadczenia.
Jestem przekonana, że 22 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły, umiejętność uczenia się przez całe życie, świadome korzystanie z postaw, rutyn, narzędzi myślenia krytycznego, innowacyjność, otwarty umysł na sugestie, wiara w pracowników, zaufanie do ludzi to fundamenty do tworzenia, budowania społeczności szkolnej/przedszkolnej, która może się stać ważna dla każdej osoby, dla nas wszystkich.
Nie było by mnie w tym miejscu, gdyby nie świadoma praca oparta na dobrej koncepcji.
Społeczność, którą współtworzę dała mi w ważnym momencie mojego zawodowego życia  bardzo dużo sił, poruszyła tzw. „niebo i ziemię”. Nie było by mnie w tym miejscu, gdyby nie świadoma praca oparta na dobrej koncepcji.

Agnieszka Pilch

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa, kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu.