Jak uczyć nastolatka z sukcesem, czyli dlaczego teensy kochają rutyny MK?

Justyna Frankiewicz-Popiołek

Jak uczyć nastolatka z sukcesem, czyli dlaczego teensy kochają rutyny mk?

Krytyczne myślenie w języku angielskim

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języka angielskiego, którzy poszukują sposobów na większe zaangażowanie nastolatka w proces uczenia się

CEL GŁÓWNY

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom dzieci starszych ja i dlaczego rutyny MK pomagają skutecznie stworzyć na lekcji warunki do takiego uczenia się by to uczeń, a nie nauczyciel był zaangażowany i aktywny i by jego ciekawość poznawcza była rozbudzana a nie wygaszana

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu zrozumiesz:

  • czego potrzebuje mózg nastolatka
  • jaka jest Twoja rola w klasie i dlaczego to nie Ty masz się zmęczyć na lekcji
  • co wspomaga proces zapamiętywania i jak to wykorzystać na lekcji
  • dlaczego rutyny MK są wartością dodaną na Twojej lekcji i dlaczego uczniowie tak je lubią

Justyna Frankiewicz-Popiołek

Anglistka, nauczycielka i międzynarodowy trener nauczycieli metody Helen Doron English, pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w nurcie Planu Daltońskiego, neurodydaktyk i twórca Fundacji „Uczyć (się) z Pasją. Trener Myślenia Krytycznego. Prywatnie – pasjonatka nauki przyjaznej mózgowi i mama trójki wyjątkowych, dwujęzycznych dzieci, dla których warto iść pod prąd i walczyć o alternatywną, skuteczną i radosną edukację.