Rutyny krytycznego myślenia na języku angielskim – grammar & reading

Joanna Brzezińska

Rutyny krytycznego myślenia na języku angielskim – grammar & reading

myślenie krytyczne w języku angielskim

DLA KOGO?

Dla nauczycieli języków obcych

CEL GŁÓWNY

Poznanie 4-5 rutyn idealnych do wykorzystania podczas pracy z zagadnieniami gramatycznymi i pracy z tekstem

KORZYŚCI
  • Uczestnik  poznaje rutyny, które może zastosować już na następnej lekcji;
  • zajęcia językowe stają się bardziej dynamiczne i angażujące; 
  • uczniowie biorą aktywny udział w lekcji
CELE SZCZEGÓŁOWE

Wypracowanie własnych rozwiązań dopasowanych do klasy i poziomu; stworzenie bazy rutyn do wykorzystania przy pracy z tekstem i zagadnieniami gramatycznymi

Joanna Brzezińska

Jestem magistrem filologii angielskiej i pasjonatem nauczania. Od 10 lat uczę języka angielskiego w szkole podstawowej i szukam najlepszych rozwiązań w edukacji. Jestem aktywnym trenerem myślenia krytycznego oraz twórcą webinarów dla nauczycieli, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem związanym z MK.