Kto pyta, ten myśli, czyli MOC myślenia krytycznego na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Kto pyta, ten myśli, czyli MOC myślenia krytycznego na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

DLA KOGO?

Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz przedmiotów przyrodniczych

CEL GŁÓWNY

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia, tworzenia związków przyczynowo – skutkowych oraz umiejętności przewidywania bliższych i dalszych konsekwencji

KORZYŚCI

Udział w szkoleniu podniesie kompetencje uczestników w zakresie umiejętności logicznego myślenia.; poznanie i wykorzystanie wybranych narzędzi TOC pozwoli na aktywna pracę uczniów podczas lekcji, mądre argumentowanie, rozpoznawanie fałszywych informacji, zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia problemu; uczeń, któremu pozwolimy na uczenie się w działaniu i poprzez działanie będzie lepiej przygotowany nie tylko do funkcjonowania w szkole, ale przede wszystkim w życiu

CELE SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciel odkryje jak odróżniać fakty od opinii, jak poszukiwać dowodów i logicznych argumentów; pozna wybrane narzędzia TOC, które pomogą uczniom odkrywać i zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie; zastosuje narzędzia, które pomogą w ćwiczeniu umiejętności przetwarzania informacji; zrozumie  i nauczy się tworzyć własne związki przyczynowo-skutkowe; dowie się jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci, wykorzystując narzędzia TOC; stanie się świadomym konsumentem informacji;

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The John Maxwell Team Poland.