Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

DLA KOGO?

Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz przedmiotów przyrodniczych

CEL GŁÓWNY

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia, tworzenia związków przyczynowo – skutkowych oraz umiejętności rozbudzania kreatywności i motywowania do uczenia się

KORZYŚCI
  • Udział w szkoleniu podniesie kompetencje uczestników w zakresie umiejętności logicznego myślenia;
  • poznanie i wykorzystanie wybranych narzędzi TOC pozwoli na aktywna pracę uczniów podczas lekcji, mądre argumentowanie, zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia problemu.
CELE SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciel:

  • pozna 5 Rutyn Myślenia Krytycznego, które pobudzają do myślenia oraz rozbudzają kreatywność;
  • zastosuje narzędzia, które pomogą w ćwiczeniu umiejętności przetwarzania informacji;
  • rozszerzy swój warsztat dydaktyczny, zwłaszcza z poziomu kompetencji w wykorzystywaniu i posługiwaniu się wybranymi narzędziami TOC
  • dowie się jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci, wykorzystując narzędzia TOC

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The John Maxwell Team Poland.