Budując zaufanie

Agnieszka Pilch

Budując zaufanie

DLA KOGO?

Dla dyrektorów, rad pedagogicznych

CEL GŁÓWNY

Kształtowanie umiejętności wykorzystania postaw myślenia krytycznego podczas pracy z zespołem nauczycielskim, z zespołem rodziców

KORZYŚCI
  • Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób budować zespół w oparciu o wzajemne zaufanie
  • Uczestnik szkolenia potrafi przyjąć informację zwrotną
  • Uczestnik szkolenia potrafi współpracować w grupie oraz wypracowywać wspólne rozwiązania
CELE SZCZEGÓŁOWE

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności pozwalające swobodnie korzystać z postaw i rutyn myślenia krytycznego w codziennej pracy

Agnieszka Pilch

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa, kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu.