Przywództwo w czasach kryzysu

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Przywództwo w czasach kryzysu

DLA KOGO?
 • Dla dyrektorów,
 • liderów szkolnych
CEL GŁÓWNY

Przemiana przywództwa – kształcenie umiejętności elastycznego dopasowania się do nowych warunków i podejmowania dobrych decyzji

KORZYŚCI
 • Uczestnicząc w szkoleniu uczestnik zgłębi temat przywództwa; 
 • nauczy się jak być liderem zwinnym i zdolnym do adaptacji;
 • rozpozna swoje ograniczające przekonania, określi wspólny cel dla całego zespołu co pozwoli lepiej kierować sobą, by ostatecznie lepiej pokierować swoją organizacją;
 • dokona radykalnej transformacji własnych wyników, wpłynie pozytywnie na efekty pracy Twoich pracowników i harmonijne funkcjonowanie organizacji/szkoły
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik szkolenia:
 • zdefiniuje swoje przywództwo
 • odróżni fakty od opinii i przekonań, rozpozna swoje ograniczające przekonania,
 • odróżni potrzeby od zachcianek i określi wspólny cel
 • udoskonali umiejętność zarządzania zadaniami
 • pozna narzędzia TOC do rozwiązywania problemów

Marzanna Chobot-Kłodzińska

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The John Maxwell Team Poland.