Jak myśleć krytycznie – nieschematycznie w edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Lotarska-Furgał

Jak myśleć krytycznie – nieschematycznie w edukacji wczesnoszkolnej

DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY

Wzbogacenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie planowania i realizowania zajęć z myśleniem krytycznym

KORZYŚCI

Będziesz wiedzieć, jak pracować rutynami na różnych przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej, jak wykorzystywać pojawiające się sytuacje edukacyjne do rozwijania postaw myślenia krytycznego, jak ułatwiać dzieciom uczenie się, a nam – nauczycielom – sprawne planowanie zajęć.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Poznanie rutyn i postaw krytycznego myślenia oraz planowanie zajęć z ich wykorzystaniem na różnych przedmiotach

Elżbieta Lotarska - Furgał

Poszukująca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, certyfikowana trenerka myślenia krytycznego. Tworzy autorskie warsztaty dla nauczycieli. Promuje nowoczesne metody uczenia się. Wdraża własne innowacje pedagogiczne.