Rozwijanie myślenia krytycznego w klasach młodszych wsparciem w osiąganiu sukcesu dla wszystkich uczniów

Urszula Lach

Rozwijanie myślenia krytycznego w klasach młodszych wsparciem w osiąganiu sukcesów dla wszystkich uczniów

DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat zastosowanie rutyn w klasach młodszych, rozwijanie kompetencji przyszłości

KORZYŚCI

Poznanie rutyn i krótkich scenariuszy lekcji do wykorzystania, wprowadzenie rutyn bez specjalnych, dodatkowych przygotowań, podanie sposobu rozwiązywania problemów, wsparcie komunikacji precyzyjnej, jasnej, popartej faktami, poznanie narzędzi rozwijających wypowiadanie się, argumentowanie, przedstawianie logicznych ciągów myślowych, planowania i umiejętności oceny podjętych działań

CELE SZCZEGÓŁOWE

Pokazanie jak w prosty sposób można rozwijać kompetencje: komunikacji, kooperacji, kreatywności, rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i uważności poprzez uczenie myślenia krytycznego, podanie rutyn do rozwiązywania problemów, zwiększanie zaangażowania uczniów na lekcji poprzez stosowanie rutyn

Urszula Lach

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka myślenia krytycznego. Mentorka zeszytu OK. Realizatorka wielu projektów m.in. eTwinning, Edukacja Inspiracja, Pilotażowy Projekt Kodowania. Propagatorka metod nauczania stawiających na odpowiedzialność, samodzielność i współpracę. Promuje metodę Whole brain teaching, Plan Daltoński, Uważność żabki, SelfReg, Glottodydaktykę.