Sytuacje edukacyjne w klasie pretekstem do rozwijania myślenia krytycznego. Budowanie zespołu klasowego

Elżbieta Lotarska-Furgał

Sytuacje edukacyjne w klasie pretekstem do rozwijania myślenia krytycznego. Budowanie zespołu klasowego.

DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY

Poznanie postaw i rutyn myślenia krytycznego. Zaplanowanie pracy z myśleniem krytycznym

KORZYŚCI
  • Będziesz wiedział, jak rozwijać krytyczne myślenie w klasie, wykorzystując pojawiające się sytuacje edukacyjne;
  • Poznasz rutyny do wykorzystania na zajęciach i zebraniach z rodzicami;
  • Będziesz wiedział, jak kierować myśleniem ucznia, aby osiągnąć zamierzone cele
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • poznanie rutyn i postaw krytycznego myślenia, ułatwiających nawiązywanie relacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie zgranej klasy, mającej świadomość swoich praw i obowiązków,
  • planowanie zajęć z ich wykorzystaniem

Elżbieta Lotarska - Furgał

Poszukująca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, certyfikowana trenerka myślenia krytycznego. Tworzy autorskie warsztaty dla nauczycieli. Promuje nowoczesne metody uczenia się. Wdraża własne innowacje pedagogiczne.