Postawy i rutyny w klasie pierwszej. Praktyczne zastosowanie

Urszula Lach

Postawy i rutyny w klasie pierwszej. Praktyczne zastosowanie

DLA KOGO?

Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY

Poznanie 3 rutyn krytycznego myślenia wspierających rozwijanie kompetencji uczniów

KORZYŚCI
  • Nauczysz się 3  rutyn krytycznego myślenia;
  • Poznasz procedurę wprowadzania ich na lekcji;
  • Nauczysz się w szybki sposób  bez zbędnych arkuszy przeprowadzać diagnozę;
  • Rozpoznasz jaki jest stopień wiedzy uczniów;
  • Zaplanujesz swoją pracę;
  • Nauczysz się jak pobudzić kreatywność, poczucie sprawczości, aktywność twoich uczniów na lekcji.
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Rozwijanie postaw myślenia krytycznego z wykorzystaniem rutyn Krytycznego Myślenia;
  • Rozwijanie kreatywności;
  • Pobudzanie do aktywności na lekcji;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, logicznego myślenia, planowania.

Urszula Lach

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka myślenia krytycznego. Mentorka zeszytu OK. Realizatorka wielu projektów m.in. eTwinning, Edukacja Inspiracja, Pilotażowy Projekt Kodowania. Propagatorka metod nauczania stawiających na odpowiedzialność, samodzielność i współpracę. Promuje metodę Whole brain teaching, Plan Daltoński, Uważność żabki, SelfReg, Glottodydaktykę.