Kuferek Matematyczny

Anna Omilianowska

Kuferek Matematyczny

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zamierzających pracować pakietem Kuferek Matematycznym.

CEL GŁÓWNY
  • Szczegółowe przedstawienie metodyki pracy z pakietem oraz zapoznanie z materiałami zawartymi w pakiecie.
  • Zaprezentowanie narzędzi TOC – ogólny zarys.
KORZYŚCI
  • znajomość narzędzi myślowych,
  • umiejętność zastosowania narzędzi myślowych w edukacji matematycznej,
  • łatwość uczenia trudnych treści,
  • nauczyciel jako moderator sytuacji edukacyjnej,
  • umiejętność nauczania matematyki poprzez zabawę
  • rozwijanie umiejętności poprawnej i efektywnej komunikacji oraz rozwiazywania problemów matematycznych,
  • opracowane scenariusze i gotowe środki dydaktyczne do zajęć
CELE SZCZEGÓŁOWE

Zastosowanie narzędzi krytycznego myślenia do rozwijania umiejętności matematycznych, logicznego myślenia oraz umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce.

Rozwijanie wysokiej motywacji dzieci do nauki matematyki.

Anna Omilianowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagożka specjalna. Certyfikowana trenerka myślenia krytycznego oraz programowania i kodowania dla dzieci. Autorka licznych projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych. Trenerka w projektach UE „Eksperci programowania”, „Zaprogramuj przyszłość”, „Misja programowanie”. Autorka projektowych scenariuszy dla nauczycieli z programowana i kodowania oraz pakietu edukacyjnego „Kuferek matematyczny”, wykorzystującego narzędzia myślowe podczas nauki matematyki. Wieloletnia edukatorka wydawnictwa Nowa Era, autorka scenariuszy zajęć dla uczniów klas 1-3. Szkoli edukatorów i nauczycieli na terenie całej Polski. Prelegent wielu kongresów i konferencji poświęconych rozwojowi dzieci.