Kuferek Tajemnic

Anna Omilianowska

Kuferek Tajemnic

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zamierzających pracować pakietem Kuferek Tajemnic.

CEL GŁÓWNY
  • Szczegółowe przedstawienie metodyki pracy z pakietemoraz zapoznaniez materiałami zawartymi w pakiecie.
  • Zaprezentowanie narzędzi TOC – ogólny zarys.
KORZYŚCI
  • znajomość narzędzi myślowych,
  • łatwość uczenia trudnych treści,
  • nauczyciel jako moderator sytuacji edukacyjnej,
  • rozwijanie umiejętności poprawnej i efektywnej komunikacji oraz rozwiazywania konfliktów,
  • opracowane scenariusze i gotowe środki dydaktyczne do zajęć
CELE SZCZEGÓŁOWE

Zastosowanie narzędzi krytycznego myślenia do rozwijania prawidłowej komunikacji, logicznego myślenia i umiejętności dostrzegania konsekwencji

Podanie przykładów rozwijania u uczniów umiejętności przetwarzania informacji i rozwiązywania konfliktów

Anna Omilianowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagożka specjalna. Certyfikowana trenerka myślenia krytycznego oraz programowania i kodowania dla dzieci. Autorka licznych projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych. Trenerka w projektach UE „Eksperci programowania”, „Zaprogramuj przyszłość”, „Misja programowanie”. Autorka projektowych scenariuszy dla nauczycieli z programowana i kodowania oraz pakietu edukacyjnego „Kuferek matematyczny”, wykorzystującego narzędzia myślowe podczas nauki matematyki. Wieloletnia edukatorka wydawnictwa Nowa Era, autorka scenariuszy zajęć dla uczniów klas 1-3. Szkoli edukatorów i nauczycieli na terenie całej Polski. Prelegent wielu kongresów i konferencji poświęconych rozwojowi dzieci.