Myślenie Krytyczne na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Anna Bestfal

Myślenie krytyczne na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Krytyczne myślenie dla matematyków

DLA KOGO?

Dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych, którzy chcą coś zmienić w swojej pracy

CEL GŁÓWNY

Zaprezentowanie postaw i rutyn myślenia krytycznego na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, tak aby nauczyciel mógł je wykorzystać na swoich lekcjach, potrafił uruchomić myślenie matematyczne u uczniów oraz towarzyszyć im w drodze do samorozwoju

KORZYŚCI
  • Nauczyciel pozna postawy myślenia krytycznego oraz wybrane rutyny
  • Pozna przykłady zastosowania tych rutyn na konkretnych lekcjach matematyki
  • Będzie potrafił wykorzystać poznane rutyny na swoich lekcjach, tak aby zachęcić uczniów do myślenia i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy matematyczne

Anna Bestfal

krytyczne myślenie na matematyce

Nauczycielka dyplomowana matematyki i informatyki w szkole podstawowej oraz wicedyrektorka. Ukończyła studia magisterskie z matematyki oraz studia podyplomowe z informatyki i z zarządzania oświatą. Trenerka Odysei Umysłu i Myślenia Krytycznego, opiekunka SU, tutor. Uczestniczka programu Ocenianie Kształtujące. W swojej pracy poszukuje innowacyjnych sposobów prowadzenia zajęć, które odczarują matematykę.