Myślenie krytyczne a kompetencje kluczowe podczas lekcji polskiego

Anna Masny

Myślenie krytyczne a kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego

Krytyczne myślenie dla polonistów

DLA KOGO?

Dla nauczycieli języka polskiego, etyki, filozofii w szkole podstawowej

CEL GŁÓWNY

Rozwijanie kompetencji kluczowych na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej (język polski z filozofią i etyką) wykorzystując myślenie krytyczne

KORZYŚCI
  • praktyczne opanowanie wybranych rutyn krytycznego myślenia
  • holistyczne ujęcie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
  • uruchomienie myślenia na języku polskim z meta poziomu w zamian za odtwórczą analizę tekstu
  • przeniesienie odpowiedzialności za proces uczenia się z nauczyciela na ucznia
  • zmiana nawyków w organizacji lekcji i planowaniu pracy uczniów
  • usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu lekcyjnego
CELE SZCZEGÓŁOWE

Łączenie zagadnień filozoficznych i etycznych w nauczaniu języka polskiego, dobór rutyn myślenia krytycznego do osiągania celów. Osadzanie podstawy programowej w ramach kompetencji kluczowych

Anna Masny

krytyczne myślenie w języku polskim

Kulturoznawca, filolog, pasjonatka filozofii i teatru, pomysłodawczyni autorskich zajęć z filozofowania dla dzieci i młodzieży; autorka scenariuszy teatralnych; wyreżyserowała kilkanaście spektakli zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Certyfikowana trenerka Myślenia Krytycznego, moderatorka Design Thinking i Eduscrum, tutorka. Zwolenniczka holistycznej edukacji opartej na wiedzy neurodydaktycznej, najchętniej ucząca ze świata nie z podręcznika; W edukacji i artystycznej pracy z dziećmi i młodzieżą kieruje się słowami Sokratesa: Nie mogę nikogo niczego nauczyć, mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć