Myślenie krytyczne na języku polskim

Monika Czerkas

Myślenie krytyczne na języku polskim

DLA KOGO?

Dla nauczycieli języka polskiego kl. 4-8

CEL GŁÓWNY

Wprowadzenie myślenia krytycznego na języku polskim

KORZYŚCI
  • Poznanie i przećwiczenie rutyn myślenia krytycznego,
  • praca na konkretnych przykładach, materiałach,
  • przykłady zajęć,
  • nauczyciel będzie potrafił zastosować je na swojej lekcji
CELE SZCZEGÓŁOWE

Poznanie postaw myślenia krytycznego oraz przećwiczenie 4-5 rutyn

Monika Czerkas

Polonistka, pedagog, trener. Lubi swoją pracę i nieustannie poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie uczniów i pobudzenie do działania. Na lekcjach stosuje TIK, elementy programowania, myślenie krytyczne ale również pracę z papierem czy działania twórcze.