Lepiej myśleć na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)

Anna Lemke-Sławińska i Magdalena Polańska

Lepiej myśleć na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)

DLA KOGO?

Dla nauczycieli języka polskiego (IV- VIII) zainteresowanych zmianą roli nauczyciela w szkole systemowej

CEL GŁÓWNY

Ukazanie możliwości wdrażania myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego i płynących z tego korzyści dla ucznia i nauczyciela

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik potrafi i wie:

  • jak wprowadzić na swoich zajęciach rutyny myślenia krytycznego.
  • czym jest MK i jaki jest jego cel w edukacji;
  • jak wprowadzać elementy MK w toku zajęć (stacjonarnie i online);
  • jak prowokować aktywne myślenie uczniów o tekstach kultury na lekcjach języka polskiego;
  • Wzbogaci swój warsztat pracy o narzędzia i rutyny MK, sprzyjające edukacji 4K
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Zaprezentowanie celu edukacyjnego MK.
  • Pokazanie wpływu MK na rolę nauczyciela i strukturę lekcji.
  • Poznanie procedur i doświadczenie rutyn MK.
  • Wykorzystanie konkretnych narzędzi do rozwijania MK u uczniów

Anna Lemke-Sławińska

Polonistka, wychowawczyni, plastyk, logopeda, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Stale poszukuję ciekawych pomysłów na lekcje, poszerzam swoją wiedzę i kompetencje. W uczniach cenię twórcze, ale i krytyczne podejście do tematu, otwarty umysł i akcentowanie swojego stanowiska. Prywatnie mama córek.

Magdalena Polańska

Polonistka, wychowawca, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Od lat pracuję z dziećmi, podążając ścieżką dialogu i uważności. Nieustannie poszukuję sposobów rozwijania kompetencji miękkich i zaciekawienia uczniów światem w szkole systemowej. Prywatnie mama studentki, licealisty i młodszej nastolatki.