Rutyny i spółka

Anna Lemke-Sławińska i Magdalena Polańska

Rutyny i spółka

DLA KOGO?

Dla nauczycieli polonistów, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia z rutynami MK

CEL GŁÓWNY

Doświadczenie rutyn myślenia krytycznego i ich wpływu na sposób myślenia

KORZYŚCI
  • Uczestnik potrafi przeprowadzić lekcję języka polskiego w oparciu o rutyny MK;
  • Uczestnik wie, jak wykorzystywać rutyny w pracy własnej;
  • Uczestnik doświadczy, jak zmienia się rola nauczyciela i ucznia w kulturze MK;
  • Uczestnik wykorzystuje MK w życiu osobistym (dobrostan).
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Zapoznanie z procedurą 5 rutyn MK;
  • Przećwiczenie rutyn na materiale przedmiotowym zgodnym z PP;
  • Ukazanie możliwości wprowadzania MK w tok lekcji.

Anna Lemke-Sławińska

Polonistka, wychowawczyni, plastyk, logopeda, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Stale poszukuję ciekawych pomysłów na lekcje, poszerzam swoją wiedzę i kompetencje. W uczniach cenię twórcze, ale i krytyczne podejście do tematu, otwarty umysł i akcentowanie swojego stanowiska. Prywatnie mama córek.

Magdalena Polańska

Polonistka, wychowawca, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Od lat pracuję z dziećmi, podążając ścieżką dialogu i uważności. Nieustannie poszukuję sposobów rozwijania kompetencji miękkich i zaciekawienia uczniów światem w szkole systemowej. Prywatnie mama studentki, licealisty i młodszej nastolatki.