Wychowawca, nauczyciel, lider i wsparcie indywidulane

Agnieszka Pilch

Wychowawca, nauczyciel, lider i wsparcie indywidulane

Krytyczne myślenie dla wychowawców

DLA KOGO?

Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, wychowawców

CEL GŁÓWNY

Rozpoznanie własnej strefy wpływu

KORZYŚCI

Uczestnik rozumie pojęcie słowa problem, potrafi przekazywać swój wpływ, wypożycza wsparcie, nie wyręcza, inwestuje w czas, jest wymagający względem odbiorcy wsparcia, tworzy plan, wie jak go wdrożyć, rozlicza osoby, którym udziela wsparcia, staje się partnerem

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik szkolenia poszerza krąg wpływu, zna i rozumie naturę partnerstwa, jest świadomy siebie, wyznacza cele, planuje rozwój

Agnieszka Pilch

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa, kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu.