Tworzymy naszą grupę – myślenie krytyczne na godzinie wychowawczej

Monika Czerkas

Tworzymy naszą grupę – myślenie krytyczne na godzinie wychowawczej

Krytyczne myślenie dla wychowawców

DLA KOGO?

Dla wychowawców

CEL GŁÓWNY

Kształtowanie umiejętności wykorzystania postaw myślenia krytycznego podczas pracy z grupą/klasą

KORZYŚCI
  • Praktyczne opanowanie wybranych rutyn krytycznego myślenia;
  • poznanie przykłady zastosowania tych rutyn na lekcjach wychowawczych;
CELE SZCZEGÓŁOWE

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć korzystanie z postaw i rutyn myślenia krytycznego w codziennej pracy wychowawcze

Monika Czerkas

Polonistka, pedagog, trener. Lubi swoją pracę i nieustannie poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie uczniów i pobudzenie do działania. Na lekcjach stosuje TIK, elementy programowania, myślenie krytyczne ale również pracę z papierem czy działania twórcze.