Dobrostan a poczucie wolności i ważności nauczyciela oraz uczniów. Inspirujące godziny wychowawcze w klasach 4-8. Tematy, relacje, uczucia

Agnieszka Lampkowska

Dobrostan a poczucie wolności i ważności nauczyciela oraz uczniów. Inspirujące godziny wychowawcze w klasach 4-8. Tematy, relacje, uczucia.

Krytyczne myślenie dla wychowawców

DLA KOGO?
 • Dla wychowawców
 • dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
CEL GŁÓWNY

Wprowadzenie myślenia krytycznego na lekcje wychowawcze, bazowanie na postawach i rutynach

KORZYŚCI
 • Uczestnik  przypomni/pozna postawy myślenia krytycznego;
 • przećwiczy kilka rutyn na konkretnych przykładach;
 • zaplanuje pracę z tekstem/filmikiem z wykorzystaniem postaw i rutyn MK;
 • wymieni się doświadczeniami, pomysłami z uczestnikami; 
 • zainspiruje się materiałami i przykładami do wykorzystania kolejnego dnia w szkole
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Uczestnik planuje pracę wychowawczą w oparciu o postawy i rutyny MK;
 • pracuje indywidualnie oraz grupowo, dzieli się przemyśleniami, refleksjami;
 • wykorzystuje do pracy wychowawczej z uczniami różnorodne materiały (słowo, obraz, film);
 • „trenuje na sobie” w przyjaznej i otwartej na działanie oraz pytania grupie

Agnieszka Lampkowska

Polonistka i oligofrenopedagożka. Nauczycielka
dyplomowana. Wychowawczyni klas 4-8, opiekunka SU,
klubu Debaty Oksfordzkiej, trenerka Odysei Umysłu
i Myślenia Krytycznego. Uczestniczka programów CEO –
Szkoła Demokracji oraz CRS1 – ocenianie kształtujące.
Blogerka na platformie TOC. Publikacje-współpraca
z Pedagogicznym Wydawnictwem Operon oraz GWO.