Jak wykorzystać myślenie krytyczne w budowaniu świadomości uczenia się dzieci i młodzieży?

Lucyna Myszka-Strychalska

Jak wykorzystać myślenie krytyczne w budowaniu świadomości uczenia się dzieci i młodzieży?

Krytyczne myślenie dla wychowawców

DLA KOGO?
  • Dla nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych
  • wychowawców
CEL GŁÓWNY

Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów z wykorzystaniem myślenia krytycznego 

KORZYŚCI
  • Uczestnik szkolenia poszerza swoją wiedzę na temat najnowszych odkryć naukowych dotyczących procesu uczenia się;
  • wie, jaką rolę odgrywa myślenie krytyczne w procesie uczenia się;
  • potrafi zastosować wybrane rutyny myślenia krytycznego w poszerzaniu świadomości uczenia się uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Uczestnik rozumie, jakie znaczenie ma myślenie krytyczne w procesie budowania świadomości uczenia się u dzieci i młodzieży;
  • zdobędzie inspirujące pomysły na przeprowadzenie zajęć motywujących uczniów do nauki oraz rozwijających ich umiejętność uczenia się z wykorzystaniem przykładowych rutyn myślenia krytycznego;
  • otrzyma wskazówki metodyczne do wspierania tego procesu.

Lucyna Myszka-Strychalska

Pracuje na stanowiskach adiunkta na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz socjoterapeuty w szkole podstawowej. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy poszukując różnorodnych rozwiązań metodycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy pedagogicznej stawia narozwijanie motywacji i budowanie poczucia sprawstwa u uczniów.