Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

Krystyna Brinkiewicz

Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela

DLA KOGO?

Dla nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Praca nad sobą jako ważny element rozwoju każdego człowieka Rozwijanie własnego potencjału osobistego i wykorzystanie go w pracy zawodowej z wykorzystaniem i zastosowaniem metod coachingowych oraz rutyn myślenia krytycznego

KORZYŚCI

Zakładane korzyści z udziału w szkoleniu:

  • wzrost samoświadomości, własnych mocnych stron,
  • rozwijanie własnego potencjału i umiejętność jego wykorzystywania w pracy z uczniami,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  • rozumienie swojej roli w zespole,
  • poznawanie wybranych rutyn myślenia krytycznego i wykorzystanie go do rozwijania swojego potencjału i uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach prowadzących do rozpoznawania własnego potencjału i jego wykorzystania w pracy zawodowej, budowaniu poczucia własnej wartości, doskonaleniu umiejętności interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespole

Krystyna Brinkiewicz

Dyrektor plastycznej szkoły artystycznej. Coach, trener myślenia krytycznego, Ambasador Wiosny Edukacji, ekspert MEN ds awansu zawodowego nauczycieli. Korzysta ze skutecznych rozwiązań biznesowych, przenosząc nowoczesne i odważne przywództwo na grunt edukacji. Tworzy i współtworzy liczne programy inwestycyjne i rozwojowe. Realizuje i wdraża je w szkole. Jest zwolennikiem interdyscyplinarności w procesie edukacyjnym. Myślenie twórcze i krytyczne, otwartość, gotowość do podejmowania wyzwań oraz przeprowadzania zmian towarzyszą jej każdego dnia.