Jak motywować uczniów z wykorzystaniem narzędzi myślenia krytycznego

Piotr Bachoński

Jak motywować uczniów z wykorzystaniem narzędzi myślenia krytycznego

DLA KOGO?

Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych klas 4 – 8 oraz szkół ponadpodstawowych

CEL GŁÓWNY

Nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie budowania motywacji uczniów w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej

KORZYŚCI

W efekcie wykorzystania w codziennej pracy poznanych rutyn MK:

  • uczniowie zyskają autonomię w podejmowanych działaniach
  • będą nawiązywali do wcześniejszej wiedzy i umiejętności, zdobywając nowe kompetencje
  • wykorzystają nowe umiejętności w działaniach praktycznych
  • będą obserwowali i świętowali swoje sukcesy edukacyjne
CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik, wykorzystując rutyny MK: buduje motywację wewnętrzna ucznia poprzez nastawienie na cel, autonomię, dążenie do mistrzostwa buduje motywację uczniów zgodnie a modelem motywacyjnym ARCS Kellera: uwaga, znaczenie, pewność, satysfakcja

Piotr Bachoński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska. Nauczyciel informatyki i języka polskiego, dyrektor szkoły. Akredytowany tutor i szkoleniowiec (certyfikaty: Trener w oświacie; Trener online; Trener Myślenia Krytycznego). Prelegent konferencji poświęconych zagadnieniom edukacji. Prowadzi szkolenia poświęcone tematyce motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego, grywalizacji. Realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół. Autor gier i pomocy edukacyjnych.