Rozumienie i rozwiązywanie konfliktów dzięki chmurce TOC

Maciej Winiarek

Rozumienie i rozwiązywanie konfliktów dzięki chmurce TOC

DLA KOGO?

Dla humanistów, wychowawców, pedagogów, tutorów, psychologów 

CEL GŁÓWNY

Celem kursu jest zrozumienie istoty konfliktu i świadome nim zarządzanie. Szczegółowymi celami kursu są sprawne definiowanie konfliktu, identyfikacji potrzeb obu stron konfliktu rozwiązywania konfliktu na zasadzie „wygrana-wygrana”

KORZYŚCI
  • Głębsze zrozumienie treści programowych, w których mamy do czynienia z konfliktem – bohaterowie literaccy, historia, WOS, edukacja globalna
  • Pomoc swoim uczniom w rozwiązywaniu ich konfliktów, podejmowaniu decyzji Rozwój empatii u swoich uczniów
  • Przekazanie narzędzia, które służy rozwojowi samoświadomości uczniów
  • Przekazanie narzędzia, które służą rozwojowi samodzielności i odpowiedzialności ucznia Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE

Działania w obszarze zarządzania emocjami, samoświadomością i radzenia sobie z własnymi emocjami. Sprawne działanie w obszarze bieżących konfliktów, nadmiaru możliwości i trudności w podjęciu decyzji

Maciej Winiarek

Przedsiębiorca, menadżer, ekspert i trener myślenia krytycznego z prawie 20-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Założyciel i przez 5 lat Prezes pierwszej w Polsce szkoły opartej na myśleniu krytycznym (Thinking Zone w Gdańsku). Od 2005 r. Dyrektor na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE (Narzędzia TOC). Certyfikowany trener Family Lab (Jesper Juul), certyfikowany tutor. Organizator ponad 100 konferencji w Polsce na temat nowoczesnej edukacji, a zwłaszcza krytycznego myślenia. Prelegentem i trener na konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech, Litwie, Peru.