Myślenie krytyczne na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży

MAGDALENA SIKORA

Myślenie krytyczne na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży

DLA KOGO?

Dla nauczycieli, Trenerów TUS, wychowawców

CEL GŁÓWNY

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia myślenia krytycznego do wykorzystania na zajęciach TUS

KORZYŚCI
  • Uczestnik szkolenia poznaje wybrane rutyny myślenia krytycznego. Poznaje sposoby na praktyczne wykorzystanie tych narzędzi na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, potrafi zastosować rutyny w konkretnych sytuacjach problemowych. Uświadamia sobie i analizuje korzyści ze stosowania myślenia krytycznego na zajęciach TUS.
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Uczestnik szkolenia poznaje rutyny myślenia krytycznego
  • Uczestnik zna sposoby wykorzystania rutyn na zajęciach TUS
  • Uczestnik potrafi zaplanować zajęcia TUS z zastosowaniem myślenia krytycznego

MAGDALENA SIKORA

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, nauczycielka informatyki, certyfikowana Trenerka Myślenia Krytycznego, trenerka TUS dla dzieci i młodzieży, absolwentka studiów podyplomowych” Trener w Oświacie, Akademii Liderów Oświaty CEO i Szkoły Trenerów. Pasjonatka poszukiwania nowych rozwiązań dla edukacji i zgłębiania aspektów psychologicznych w tej dziedzinie