Wywiadówka z myśleniem krytycznym? Rutyny myślenia krytycznego na spotkaniach klasowych z rodzicami

MAGDALENA SIKORA

Wywiadówka z myśleniem krytycznym? Rutyny myślenia krytycznego na spotkaniach klasowych z rodzicami

DLA KOGO?

Dla nauczycieli, dyrektorów, wychowawców

CEL GŁÓWNY

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia myślenia krytycznego do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami

KORZYŚCI

Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnik pozna wybrane rutyny myślenia krytycznego oraz konkretne przykłady ich wykorzystania na spotkaniach z rodzicami. Dzięki umiejętności zaplanowania spotkania z wykorzystaniem narzędzi myślenia krytycznego, będzie w stanie przekazać rodzicom praktyczną wiedzę oraz zaprezentować im metody pracy, które wykorzystuje na zajęciach z uczniami. Pozna korzyści wynikające ze stosowania rutyn w kontaktach z rodzicami.

CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Uczestnik szkolenia poznaje rutyny myślenia krytycznego i praktyczne sposoby ich wykorzystania na spotkaniach z rodzicami;
  • Potrafi zaplanować i przeprowadzić spotkanie z wykorzystaniem myślenia krytycznego.

MAGDALENA SIKORA

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, nauczycielka informatyki, certyfikowana Trenerka Myślenia Krytycznego, trenerka TUS dla dzieci i młodzieży, absolwentka studiów podyplomowych” Trener w Oświacie, Akademii Liderów Oświaty CEO i Szkoły Trenerów. Pasjonatka poszukiwania nowych rozwiązań dla edukacji i zgłębiania aspektów psychologicznych w tej dziedzinie